Hederlez

06.05.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1642 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzlar hem Gagauziya “Hederlez” yortusunu bakêr

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziya kutlêêr gagauzların en büük milli yortularından birisini – Hederlez yortusunu!

Hederlez yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä saalık, bereket hem uzun ömür!

Gagauziyada Hederlez yortusunu kutlama programasında var “Altın At” yarışmaları, konţertlär, sergilär hem sport yarışmaları.

BİR CUVAP YAZIN