kurtcu_kiyatlar_prezentatiya

17.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 872 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzlar için bilim kiyatları Merkezimizdän küülerimizä ulaştı

Hederlez ayın (may) 14-dä Ukraynanın Bolgrad rayonun Vinogradavka (Kurtçu) küüyündä bulunan Odesa bölgesinin gagauz kultura merkezindä oldu eni bir buluşmak akademik Todur ZANETlän, angısı getirdi bizä “Ana Sözü” gazetasını hem  “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proektına görä hazırlanan bilim kiyatlarını hem “Ana Sözü” gazetasının sayılarını.
kurtcu_kiyatlar_prezentatiya (1)

Buluşmaya çaarıldılar şkolaların direktorları, uşak başçaların başları, gagauz dilindä üüredicilär, terbiedicilär, bibliotekacılar, muzeycilär hem Proektta pay alan insannar Ukraynanın Bolgrad kasabasından hem Eski Troyan, Karakurt, Kotlovina (Balboka), Kubey, Kurtçu (Vinogradovka) küülerindän.
kurtcu_kiyatlar_prezentatiya (2)

O günü baş musaafirmiz baaşış getirmişti bizä “Ana Sözü” gazetasını hem “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” bilim kiyatların üçünü da (1-ci kiyat – “Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки»; 2-ci kiyat – “Gagauz türküleri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, Proverbs, Riddles”, “Cântece, proverbe, ghicitori găgăuze”, «Гагаузские песни, пословицы, загадки»; 3-cü kiyat – “Gagauz yortuları, adetleri, sıraları”,“Gagauz Holidaays, Customs, Riters”, “Sărbători găgăuze, tradiţii, obiceiuri”, «Гагаузские праздники, обычаи, обряды»). Canabisi annattı bizä nicä hazırlanmış bu kiyatlar hem ne türlü katkıda bulunmuşlar bu işä Ukraynada yaşayan gagauzlar.
kurtcu_kiyatlar_prezentatiya (3)

İsteerim sölemää, ani bu kiyatlar pek lääzımnı hem faydalı üüredicilärä, üürenicilärä hem kär sıradan da insannara. Kim isteer taa derindän bilmää gagauzları, onnarın derin kulturasını hem istoriyasını, bu kiyatlarda mutlak bulacek cuvap soruşlarına.
kurtcu_kiyatlar_prezentatiya (4)

“Saa olun!” deeriz baş redaktora Todur Zanetä hem hepsi insannara, angıları yardımcı olmuşlar deyni kiyatlar çıksınnar aydınnık dünnääya…

Tanıtının sonunda hepsi kablettilär baaşış birär kiyat takımı. Okuyun, üürenin, bilin, başkasına da annadın, paalı dostlar!

Olga KULAKSIZ, Odesa bölgesinin gagauz kultura merkezin başı

BİR CUVAP YAZIN