zanet_cop

26.04.2014, tarafından yazılı , LİTERATURA, PROZA BÖLÜMÜ, 1995 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzlara karşı yapılan GENOŢİDI annadan kiyat

Tipardan çıktı Todur ZANETin proza (düz yazı) kiyadı – “Onnar geldilär sabaa karşı…”

Bu kiyatta toplu avtorun üç annatması: “Zaman kanatları!”, “Yannışlık” (“Onnar geldilär sabaa karşı…”) hem “Aaçlık kurbannarı mezarlıktan baarêrlar!” Hepsi bu annatmaklar annadêrlar 20-ci üzyılın 40-cı yıllarında Sovet Sistemasının tarafından gagauzlara karşı yapılan genoţidı: aaçlıı hem Sibirä kaldırılmayı (soykırımını), kurşuna urmaları.

Kiyat çıktı avtorun redaktorluunan hem “Pontos” basın evindä basıldı.

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN