kurdoglu_2

03.02.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 1286 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzlara karşı Sovet rejımın zulumnuklarını annadan kiyadın prezentaţiyası

Büük ayın 28-dä Komradın Regional biblioekasında oldu prezentaţiya Konstantin KURDOGLUnun «Репрессии и депортации гагаузов 1940-1941 гг., 1944-1952 гг. Книга судеб» kiyadına. Bu kiyat annadêr 1940-1950-ci yıllarda Sovet rejımın tarafından gagauzlara karşı yapılan zulumnukları.

Prezentaţiyada pay aldılar yazıcılar, kultura hem cümne insannarı, bilim adamnarı, gazetacılar.

Kiyadın avtoru açıkladı, ani «Репрессии и депортации гагаузов 1940-1941 гг., 1944-1952 гг. Книга судеб» kiyadına toplu Sibirä kaldırılan insannarın hem onnarın yakınnarının annatmakları, deportaţiyalar için dokumentlar hem patretlär. Kiyat taa dolu olsun deyni Konstantin KURDOGLU, Gagauziyadan kaarä, Sibirdä dä insannarlan buluşmuş.

Kiyadın tirajı – 500 taanä.

BİR CUVAP YAZIN