karajorgo_akbozat

25.05.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, PROZA BÖLÜMÜ, 706 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzları Kırgızstanda literatura uurunda tanıyêrlar

Kırgız Respublikasının Prezidentın yanında olan Devlet dili Devlet komisiyası çıkardı “КАРАЖОРГО, АКБОЗАТ” adlı bir kiyat, neredä, bir kapak altında, kırgız dilindä verili türk dünnäsının türk milletlerin üstün olan yazıcılarının hem poetların yaratmaları. Kiyada hepsi çevirmeleri yaptı anılmış kırgız yazıcısı Aydarbek SARMANBETOV.

Bu kiyat hazırlandı kardaş halkların can dostluu hem türk literaturasının ortak ilerlemesi için.

“КАРАЖОРГО, АКБОЗАТ” kiyadı açılêr Gagauziyadan yazıcının, akademik Todur ZANETin “Tayfun” annatmasınnan. Sora kiyatta bölüm-bölüm verili Kazahstan, Türkiye, Azerbaycan, Tatarstan hem Kabardin-Balkar memleketlerindän yazıcıların hem poetların yaratmaları.

Kiyadın adı da pek meraklı. Onu bizä deyni açıkladı gagauzların hem bütün türk dünnäsının dostu yazıcı Aydarbek SARMANBETOV: “Kiyadın adını yok nicä mottomo çevirmää. Lääzımdı proza hem poeziya annamalarını kiyadın adı içinä almaa. Literaturada sa annamalar ne? Dooru – Pegas, ani yaratmaya ihlam verer. Bän da düşündüm, ani dooru olacek kırgızçada bunun karşılıını bulmaa. Karajorgo hem Akbozat – bu beygirlerin adları. Karajorgo çeviriler nicä kara yorga atı (rusça: чёрный рысак), Akbozat – ak koşu atı (rusça: белый скакун). Onuştan, karar aldım, ani Karajorgo olacek proza Pegası, Akbozat da – poeziya Pegası. Bölecä kiyadın adını var nicä çevirmää ölä: Karaylan ak Pegaslar. Biraz dolaşık, ama aslısı bu”.

Kırgız Respublikasının Pravitelsvosu “КАРАЖОРГО, АКБОЗАТ” kiyadını parasız daadacek bibliotekalara, üüredicilik kuruluşlarına hem Universitetlara.
Aydarbek_Sarmanbetorv

Kiyadın çeviricisi için: Aydarbek SARMANBETOV – anılmış kırgız yazıcısı, jurnalistı hem resimcisi, Kırgız Respublikasının yazıcılar Birliin hem “Avrasya” yazıcılar Birliin azası, Kırgızstanın Halklararası poeziya cümne Akademiyasının «Турк дуйнөсунун Адабияты» (“Türk dünnäsının literaturası”) jurnalın baş redaktoru, Halklararası “Mahmut Kaşgarlı” literatura premiyasının hem taa çok sayıda halklararası literatura premiyalarının laureatı. 31 kiyadın avtoru hem 100-dän zeedä kırgız hem yabancı yazıcıların kiyatlarının redaktoru.
karajorgo_akbozat_1 karajorgo_akbozat_2

Anaktar sözlär : , , , , , ,

BİR CUVAP YAZIN