Garizan_Mihail_Af.jpg_skrin_1_

26.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 684 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzları öldürän BANDİTleri neçin idol yapêrlar?

Bibliyada 10 Emirin 2-si deer: “Kendin için idol yapma hem hiç bir resim yapmayacan ona, ne bulunêr yukarda göklerdä, aşaada erdä, erin altında sularda, onnara iilmeyecän hem dua etmeyecän” (Çıkış: 20:2–17). Ama Sovetlär Birlii geldiindän beeri bu Emir amansız kırılêr hem gagauzları kıran hem öldürän BANDİTlerä, küülerimizdä hem kasabalarımızda metinni nışan taşları koyup, baş iiltmä zorladêrlar, onnardan idol yapıp, o idollara dua ettirerlär.

Bu yalancı idolların birisi Garizan Mihail Afanasieviç (1919–1949), angısına 2015-ci yılın Harman ayın (avgust) 28-dä Kıpçak küüyün primariyası, maamilä surat kendisinin hem cümne insannarın adından, küüyün Kultura Evinin önündä ansızdan koydu bir anmak taşı, çünkü bu “insan” “Büük Vatan Cengin kahramanıymış”.

Kıpçaan Kultura Evinin önündä anmak taşta yazılı, ani bu erif pek islää cenk etmiş, devlet ordennarını kabletmiş, 60 nemțeyi öldürmüş hem 20-dän zeedesini esir almış h.t.b.

Bekim ölä. Var nicä olsun. Bu işleri bän şüpä altına koymêêrım hem koymaa istämeerim. Bekim bu erif “Büük Vatan Cengin kahramanı”, ama gagauzlara deyni o bir BANDİT, ani 1945-1949 yıllarda Kıpçak küüyün hem dolay küülerin insannarını kapannara attı, düüdü, ezdi, aaçlıktan öldürdü, Sibirä kaldırdı hem gagauzlara karşı taa çok miskin işleri yaptı. Bu beterä da o zavalıların tarafından da öldürüldü.

Bu erifin kısa hem kannı yaşamasının son 4 yılı için hem ölmesi için Kıpçak prişmariyasının saytında pek meraklı bir cümlä buldum: «После тяжелого ранения и контузии Михаил Гаризан в 1945 году вернулся домой в гагаузское село Копчак (Молдавская ССР), где в 1949 году погиб от рук бандитов».

Bu cümledä «погиб от рук бандитов» (banditlerin tarafından öldürüldü) lafları için taa aşaada yazacam, ama şindi bakılım ne olardı gagauz küülerindä, onnarın arasında Kıpçak küüyündä dä, 1945-1949 yıllarında.

Çekedip 1944-cü yıldan beeri Sovet rejimın represiyalar maşinası başladı çalışkan hem çorbacı gagauzları ezmää, kırmaa, kapannara atmaa, adamnarı zorlan şahtalara almaa. Kim buna karşı koymaa savaşardı – ya kapannarda çürüyürdü, ya da bir izsiz kara kayıp olardı.

1944-1945 ardına geldi Sovet rejimın 1946-1947 yıllarda gagauzlara karşı zorlan yapılan Aaçlık Genoțidı (bak: http://anasozu.com/gagauzlara-karsi-yapilan-aaclik-genitidin-70-ci-kara-yildonumu-hem-o-genotidin-buunku-sonuclari/).

Taa sora da 1947-1948 yıllarında kolhozların kurulması hem insannardan çiftçilik avadannıklarının, öküzlerin, beygirlerin, büük baş malların zorlan alınması.

Taa da sora 1949-da diri kalan çorbacıları Sibirä kaldırılması.

Hepsi bu represiya yıllarında Garizan Mihail Afanasieviç bunun içindä – becerikliklän gagauzları kırêr. Neyin beterinä dä bu ezilän, düülän, kırgınnık görän kurbannarın tarafından da öldürüler.

Şindi bakalım bu «погиб от рук бандитов» laflardan banditlär kim?

Banditlär – o zavalı gagauzlar mı, kimi bu erif hem onun gibilär 1945-1949 yıllarında kabaatsız kapannara attı, düüdü hem ezdi?! O sa BANDİT gagauzları ezän Garizan Mihail Afanasieviç mi hem onun gibilär mi?

Banditlär – o çiftçi gagauzlar mı, kimin aullarına hem evlerinä 1946-da girip, bu erif hem onun gibilär, bandit gibi, bitki teneyi hem trofayı aldı?! O sa BANDİT gagauzları aaçlıklan öldürän Garizan Mihail Afanasieviç mi hem onun gibilär mi?

Banditlär – o çalışkan gagauzlar mı, kimi bu erif hem onun gibilär Sibirä kaldırdı?! O sa BANDİT – Sibir yolunda gagauzları hayvan vagonnarında susuz hem aaç öldürän Garizan Mihail Afanasieviç mi hem onun gibilär mi?

Bana kalsa cuvap belli!

Beki etti türlü sündükleri, ani gagauzları kıydılar hem ezdilär, onnara karşı Aaçlık Genoțidı yaptılar, ani gagauzları Sibirlerä kaldırdılar, GULAGlara attılar, okadaradan üüseltmää, onnardan büük idollar yapmaa?!

Beki sıra geldi kaldırmaa bu yalancı kahraman idolların nışan taşlarını primariyaların, şkolaların, küü meydannarının, Komrat Universitetın önündä bulunan “Şan Aleyası”ndan hem başka erlerdän da onnarın erinä koymaa Gagauz Halkının AAÇLIK, GENOȚİD, DEPORTAȚİYA kurbannarını anmak için yaslı yazılarlan dolu kara taşları?!

Kıpçak primariyasına da teklif ederim bu “erifin” anmak taşı erinä koysunnar taşları, neredä yazsınnar o 3 bindän zeedä kıpçaklıların adlarını, ani “garizancıklar hem onun gibilär” beterinä Aaçlık Genoțidına hem Sibirlerä kabaatsız kurban oldular.

 

Todur ZANET, Akademik hem poet,Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Garizan_Mihail_Af_tas_

Bu yalancı idolların birisi Garizan Mihail Afanasieviç (1919–1949), angısına 2015-ci yılın Harman ayın (avgust) 28-dä Kıpçak küüyün primariyası, maamilä surat kendisinin hem cümne insannarın adından, küüyün Kultura Evinin önündä ansızdan koydu bir anmak taşı, çünkü bu “insan” “Büük Vatan Cengin kahramanıymış”. Kıpçaan Kultura Evinin önündä anmak taşta yazılı, ani bu erif pek islää cenk etmiş, devlet ordennarını kabletmiş, 60 nemțeyi öldürmüş hem 20-dän zeedesini esir almış h.t.b.Bekim ölä. Var nicä olsun. Bu işleri bän şüpä altına koymêêrım hem koymaa istämeerim. Bekim bu erif “Büük Vatan Cengin kahramanı”, ama gagauzlara deyni o bir BANDİT, ani 1945-1949 yıllarda Kıpçak küüyün hem dolay küülerin insannarını kapannara attı, düüdü, ezdi, aaçlıktan öldürdü, Sibirä kaldırdı hem gagauzlara karşı taa çok miskin işleri yaptı. Bu beterä da o zavalıların tarafından da öldürüldü.Bu erifin kısa hem kannı yaşamasının son 4 yılı için hem ölmesi için Kıpçak prişmariyasının saytında pek meraklı bir cümlä buldum: «После тяжелого ранения и контузии Михаил Гаризан в 1945 году вернулся домой в гагаузское село Копчак (Молдавская ССР), где в 1949 году погиб от рук бандитов».Bu cümledä «погиб от рук бандитов» (banditlerin tarafından öldürüldü) lafları için taa aşaada yazacam, ama şindi bakılım ne olardı gagauz küülerindä, onnarın arasında Kıpçak küüyündä dä, 1945-1949 yıllarında.Çekedip 1944-cü yıldan beeri Sovet rejimın represiyalar maşinası başladı çalışkan hem çorbacı gagauzları ezmää, kırmaa, kapannara atmaa, adamnarı zorlan şahtalara almaa. Kim buna karşı koymaa savaşardı – ya kapannarda çürüyürdü, ya da bir izsiz kara kayıp olardı. 1944-1945 ardına geldi Sovet rejimın 1946-1947 yıllarda gagauzlara karşı zorlan yapılan Aaçlık Genoțidı (bak: http://anasozu.com/gagauzlara-karsi-yapilan-aaclik-genitidin-70-ci-kara-yildonumu-hem-o-genotidin-buunku-sonuclari/).Taa sora da 1947-1948 yıllarında kolhozların kurulması hem insannardan çiftçilik avadannıklarının, öküzlerin, beygirlerin, büük baş malların zorlan alınması.Taa da sora 1949-da diri kalan çorbacıları Sibirä kaldırılması.Hepsi bu represiya yıllarında Garizan Mihail Afanasieviç bunun içindä – becerikliklän gagauzları kırêr. Neyin beterinä dä bu ezilän, düülän, kırgınnık görän kurbannarın tarafından da öldürüler.Şindi bakalım bu «погиб от рук бандитов» laflardan banditlär kim?Banditlär – o zavalı gagauzlar mı, kimi bu erif hem onun gibilär 1945-1949 yıllarında kabaatsız kapannara attı, düüdü hem ezdi?! O sa BANDİT gagauzları ezän Garizan Mihail Afanasieviç mi hem onun gibilär mi?Banditlär – o çiftçi gagauzlar mı, kimin aullarına hem evlerinä 1946-da girip, bu erif hem onun gibilär, bandit gibi, bitki teneyi hem trofayı aldı?! O sa BANDİT gagauzları aaçlıklan öldürän Garizan Mihail Afanasieviç mi hem onun gibilär mi?Banditlär – o çalışkan gagauzlar mı, kimi bu erif hem onun gibilär Sibirä kaldırdı?! O sa BANDİT – Sibir yolunda gagauzları hayvan vagonnarında susuz hem aaç öldürän Garizan Mihail Afanasieviç mi hem onun gibilär mi?Bana kalsa cuvap belli!Beki etti türlü sündükleri, ani gagauzları kıydılar hem ezdilär, onnara karşı Aaçlık Genoțidı yaptılar, ani gagauzları Sibirlerä kaldırdılar, GULAGlara attılar, okadaradan üüseltmää, onnardan büük idollar yapmaa?!Beki sıra geldi kaldırmaa bu yalancı kahraman idolların nışan taşlarını primariyaların, şkolaların, küü meydannarının, Komrat Universitetın önündä bulunan “Şan Aleyası”ndan hem başka erlerdän da onnarın erinä koymaa Gagauz Halkının AAÇLIK, GENOȚİD, DEPORTAȚİYA kurbannarını anmak için yaslı yazılarlan dolu kara taşları?!Kıpçak primariyasına da teklif ederim bu “erifin” anmak taşı erinä koysunnar taşları, neredä yazsınnar o 3 bindän zeedä kıpçaklıların adlarını, ani “garizancıklar hem onun gibilär” beterinä Aaçlık Genoțidına hem Sibirlerä kabaatsız kurban oldular.Todur ZANET, Akademik hem poet,Gagauz Millli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN