cadir_kis_gergefi (2)

21.01.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 4453 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzların hem Gagauzluun gözellii – “Çadırın kış gergefi”

Geçän afta Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun modelleri “Çadırın kış gergefi” adlı fotosesiyası yaptılar, neredä gösterdilär kendi öndercisinin Lidiya İvanovna TODİEVAnın tarafından hazırlandıı gagauz milli rubaların kolekțiyasını . 

cadir_kis_gergefi (4)

Fotosesiyada pay aldılar teatrunun modelleri: (baş patrettä soldan) Nikoly NİGA, Anastasiya KASIM, Lübov KOL, Nina DİMOVA hem Valeriya PATOSKA.
cadir_kis_gergefi (5)

Fotosesiya için gagauz milli kış rubaların koleţiyayısını hazırladı bu teatrunun öndercisi Lidiya İvanovna TODİEVA, angısı çok çalışêr diriltmää gagauz milli rubalarını, savaşêr göstermää o rubalarda gagauzların hem Gagauzluun gözelliini.
cadir_kis_gergefi (3)

Ne demää?! Açan gözälizsiniz ye, gözäliz! Bakarak bu gözäl hem kıvrak kızlara, ani ölä yakışıklı görünerlär bu tertipli hem kırnak rubalarda, pek mayıl olêrız onnara hem sevineriz, ki diriler portularımız hem ruba adetlerimiz.
cadir_kis_gergefi (1)

Özelliklän isteeriz urgulamaa, ani bu gözellii bizä hem dünneyä göstermää deyni çalıştı genç patretçik Mihail KAPANCI. Saa olsun o da, saa olsunnar modellär da, saa olsun Lidiya İvanovna TODİEVA da bu candan zaametlär için.
cadir_kis_gergefi (7)

cadir_kis_gergefi (6)

cadir_kis_gergefi (8)

Praskovya BOSTANCI

BİR CUVAP YAZIN