teplodar_kurtcu (4)

28.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1791 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzların imekleri – datlı imeklär!

Hederlez ayın 18-dä Ukraynanın Odesa bölgesinin Teplodar kasabasında oldu “Miili imeklär” regional festivali, neredä pay aldılar Kurtçu küüyündä bulunan Odesa bölgesinin Gagauz kultura merkezin zaametçileri da.
teplodar_kurtcu (3)

Merkezimizin insannarı Anastasiya ÇOBAN, Olga KULAKSIZ, Lüdmila PİRKOVA, Ekaterina TAUŞANCI, Anna MOLLA, Raisa ÇAPKIN tanıştırdılar teplodarcılıları hem festivalin musaafirlerini gagauz halk imeklerinnän: don kaurmaylan, sarmaylan,  fasüleylän, kıırmaylan, gevreklän ,lalangıylan, kurban-bulgurlan, çörek pitaylan, kalläylän, turşuylan, cızlı mamaligaylan, kabaklıylan, gözlemäylän, piinirlan.
teplodar_kurtcu (2)

E nesoy sofra var nica olsun içkisiz? İçkilär da bunnardı: şarap, rakı, konyak, foşaf.

Gagauz halk imeklerini pek beendilär nicä jüridä ollannar, öla dä teplodarcılılar da.

Bu festivaldä gösterildi azerbaycan, ukrayna hem taa başka halkların imekleri da. Jürinin azaları dedilär: “Gagauzların imekleri – datlı imeklär!”

Azerbaycan halk imeklerini sergiyä deyni hazırladılar restoranda çalışannar, ama bizim, gagauz halk imeklerini, hazırladık biz kendimiz. Yaptık onnarı o reţeptlerä görä, angılarını üürendidik analar-bobalarımızdan, angılarını hergün yapêrız aylemizä, uşaklarımıza, unukalarımıza.

İsteerim biraz üünmää! Bu yarışamakta Gagauz kultura merkezi kazandı ikinci eri!

Alarak esaba, ani ilk er azebaycannılarda da o imeklär hazırlandılar restoranda, bizim diil pek kötü çalışmamız!

Olga KULAKSIZ, Odesa bölgesinin Gagauz kultura merkezin direktoru

BİR CUVAP YAZIN