Grant_prezentatiya

18.04.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 439 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proekt işlerinin ara prezentaţiyası

Çiçek ayın 13-dä Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyindä geçti “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından ömürä geçirilän “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proektın uurunda yapılan işlerin ara prezentaţiyası. Bu proekt yapılêr Amerika Birleşik Devletleri Büükelçiliin Kulturaları Koruma Fondu tarafından verilän Granta görä. Proektın ortakları: Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyi, Komrat Mihail ÇAKİR adına kolec, Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya muzeyi, “Pontos” basım evi. Taa sora bu ortaklaa katıldı Komrat “Dimtri Savastin” resimcilik şkolası da.
Grant_prezentatiya (1)

Prezintaţiya başlamadaan, prezentaţiyada pay alan Moldova Respublikasında ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Büükelçisinin birinci yardımcısı Julie STUFFT hem ABD Büükelçiliin zaametçisi Zinaida WOLFİNGTON için Komrat muzeyinnän kısa bir tanışma yapıldı. Bu tanışmada urgular koyuldu gagauzların kulturasınnan, literaturasınnan hem istoriyasınnan ilgili eksponatlara.

“Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proektın uurunda yapılan işlerin ara prezentaţiyasının ofiţial payı başladı Proektın yaşamasını annadan on minutluk bir tanıtım kinosunnan. Nedän sora Proektın öndercsi hem “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı, akademik Todur ZANET detalli annattı o işlär için, ani Proektın başlanmasından bu günädän yapıldı. Canabisi açıkladı o zenginnii, ani üzä çıkarıldı hem audio-videoya alındı Proektın zaametçilerinnän, hem söledi o işlär için, angıları kolaylık verer Proektı ilerletmää.
Grant_prezentatiya (2)

Proekt uurunda yapılan işleri annattılar Komrat regional muzeyin direktoru Vladislav MARİNOV hem Komrat “Dimtri Savastin” resimcilik şkolasının direktoru Sergey SAVASTİN.

Proektta pay alan insannarın sözlerindän sora gözäl hem eski gagauz türkülerini çaldı Caltay küüyündä Evgeniya Petrovna PETKOVİÇ.

“Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proektın uurunda yapılan işlerin ara prezentaţiyasının sonunda söz aldı Moldova Respublikasında ABD Büükelçisinin birinci yardımcısı Julie STUFFT. Canabisi urguladı, ani Proektlan ilgili işlerin ilerlemesi ABD Büükelçiliini sevindirer. Julie STUFFT dedi, ani gagauzlarlan ilgili pek çok meraklı işleri üürendi hem seviner ona, ki Amerika Birleşik Devletleri Büükelçiliin Kulturaları Koruma Fondu tarafından verilän Grantlan bu zenginniklär dünnää üzündä hem arhivlarda kalaceklar, hem olacek kolayı bu zenginniklärlän bütün cümne tanışsın.

Alöna TERZİ, Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyin zaametçisi

BİR CUVAP YAZIN