abdullah_uluyurt

26.07.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1302 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauzların Kayıp Olmakta Olan Dilinin ve Kültür Adetlerinin Moldova’da Korunması”

2018-ci yılın Orak ayın 12-dä Ortalık Haber Ajansında (OHRA) çıktı “Gagauzların Kayıp Olmakta Olan Dilinin ve Kültür Adetlerinin Moldova’da Korunması” yazısı, angısını yazmış gagauzların hem bütün türk dünnesinin dostu Abdullah ULUYURT. Kendisinä şükür ederiz hem yzıyı bu adrestä https://orhaajans.com/gagauzlarin-kayip-olmakta-olan-dilinin-ve-kultur-adetlerinin-moldovada-korunmasi/ okumanızı teklif ederiz.

BİR CUVAP YAZIN