I-kongres

11.02.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1046 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzların Kongresini sayılsın deyni mi yapaceklar?

Gagauziya İspolkomunun kararına görä 2020-ci yılın Kirez ayın (iyün) 13-dä neettä var Bütündünnä gagauzların V-ci Kongresini yapmaa.

Ne şaştırdı bu Kararda? Kongres, neçin sa, diil nicä ileri 2 günün içindä, ama YARIM gündä geçecek hem o günü Komradın merkez meydanında başka bir sıra, “Gagauz Gergefi” milli giyimnerin festivali, olacek.

Etmeer, ani bizdän bir Bütündünnä gagauzların Kongresi çalındı – hepsi esaplara görä bu lääzımdı olsun VI-cı kongres (bak: http://anasozu.com/bizdan-bir-butundunna-gagauzlarin-kongresi-caldilar/), şindi da onu YARIM gündä yapaceklar. Kimä deyni? Sayılsın deyni mi?

BİR CUVAP YAZIN