gagauzluk

22.11.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1472 KERÄ BAKILMIŞ

“GAGAUZLUK” Gagauzluu korumaa deyni kuruldu

Kasımın 13-dä Komradın ATATÜRK bibliotekasında Todur ZANET tanıştırdı cümne insannarı eni kuruluşlan – “GAGAUZLUK” cümne Birliinän. Bu birlii Canabisi kurdu Gagauzlaa fikir hem bakış ortaklarınnan, angısınnarın arasında var anılmış gagauz kompozitoru İlya FİLEV da.

“GAGAUZLUK” cümne Birlii – bu politika, komerţiya, pravitelstvo dışında olan bir kuruluş, ani kuruldu serbest düşünenän insannarın kararınnan. “GAGAUZLUK” cümne Birlii kuruldu bu yıl Harman ayın (avgust) 6-da.

Nicä açıkladı “GAGAUZLUK” cümne Birliin predsedateli Todur ZANET, bu Birliin dört uuru var, angıları verecek kolayını Gagauzluu korumaa:

1. Dünnää kulturasının bir payı olan gagauz milletinin kultura varlıını, gagauz dilini, kulturasını, istoriyasını, ruh zenginniklerini aaraştırmada, incelemädä, kurtarmada, korumada hem ilerlemedä yardımcı olmaa;

2. Gagauz halkın kultura bütünnüünü kurmaa;

3. Gagauz halkın kultura standartının hem kultura varlıının bütünnüünü, normalarını, ideallarını temelleştirmää hem onnara propoganda yapmaa;

4. Gagauz halkın başka halklarlan baalantılarını kaavileştirmää hem ilerletmää.

“GAGAUZLUK” cümne Birliin ilk adımı oldu o, ani “Ana Sözü” gazetasınnan birliktä Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üürencilerinin arasında patriotika peet konkursu açıklandı. Konkursun sonuçları Kırım ayın (dekabri) ortasında açıklanacek.

BİR CUVAP YAZIN