gelinner

19.06.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1501 KERÄ BAKILMIŞ

“Gelinnerin paradı” – aylä, evlenmäk hem analık için!

Çadır kasabasında Kirez ayın 8-dä, kasabanın Kurban günündä, geçti gözäl hem şen bir sıra – “Gelinnerin paradı”. Bu parad artık ikinci yıl sıravardı olêr. Parada katıldılar kırk kişidän zeedä: kızlar hem gelinnär.

O günü, taa gecä saat üçtän beeri, “Gelinnerin paradı”nı kuran çadırdakı Royal Beauty studiya salonunda hazırlanmaklar başladı. Parada katılan insannara makiyaj hem priçöska yapardılar, başlarına duak erleştirärdilär, ellerinä da testä çiçek verärdilär – hepsi gelinnerdä gibi olsun.

“Gelinnerin paradı” pay alan insannar hepsicii bir seslän söledilär, ani bu paradta pay almanın sebepi – göstermää deyni, ani bu dünneda var büük paalılıklar: aylä, evlenmäk hem analık.

“Gelinnerin paradı”na katılannar uuradılar çadırdakı internat-şkolasına, neredä baaşladılar uşaklara tatlılık hem oyuncak. Hep burada “Gelinnerin paradı”nı kuran çadırdakı Royal Beauty studiya salonun direktoru Sofiya MARİNOVA baaşladı uşaklara iki tenis masası. Gelinnär da şindiki oyunnar fleş-mobu gösterdilär. Bitkidä ev saabileri hem musaafirlär birliktä bir “Horu” oynadılar.

“Gelinnerin paradı”nda pay alan kızlar hem gelinnär, gelin fistannarınan giimli, çalgıcılarlan, Çadır kasabasının büük sokaandan geçtilär. Onnarın kimileri motoţiklalar üstündäydilär (gelinnerdän pay olmaa deyni parada baykerlar da katıldı). Paradın önündä gidärdilär eni evlilär Alisa hem İvan MEÇKAR.

Parad Çadır kasabasının parkına geçti. Burada onnarı selemladılar Çadır kasabasının primarı Georgi ORMANCI hem yortunun musaafirleri. Hep burada “Gelinnerin paradı”na katılannar kendi talantlarını gösterdilär.

Avşam üstü da “Gelinnerin paradı”nı hazırlayannar ikram ettilär çadırlıları hem musaafirleri bir üçüz kilalık tortlan, angısını baaşladı kasabaya Moldovanın dempartiyasının temsilcileri.

BİR CUVAP YAZIN