genc_yazi

19.11.2013, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 3186 KERÄ BAKILMIŞ

Genç gagauz yazıcılar Birlii kendini tanıttı

Gagauziyada eni bir Birlik kuruldu – “Genç gagauz yazıcılar Birlii”. Kasım ayın 15-dä da, Komradın İnsana yardım Dernään binasında bu Birliin tanıtım sırası geçti.

Tanıtım sırasında pay aldılar genç yazıcılar Ekaterina GANEVA, Alla BÜÜK (Çernioglu), Elena MOKANU, Yuliya KURDOGLU, Mihail KÜRKÇÜ hem başkaları.

Genç yazıcıları kutlamaa deyni hem kendi ustalıını onnarlan payetmää deyni Birliin tanıtım sırasında pay aldılar poet Pötr ÇEBOTAR, kultura adamı İvan MİLEV, gazetacı Konstantin KURDOGLU.

O günü Genç gagauz yazıcılar Birlii azaları annattılar kendi plannarı için, okudular kendi yaratmaklarını hem sergiledilär kendi kiyatlarını.

BİR CUVAP YAZIN