sochi_festival

23.10.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 769 KERÄ BAKILMIŞ

Gençlerin hem studentların XIX-cu Bütündünnä festivali

Canavar ayın 14-22 günneri arasında Rusiyanın Soçi kasabasında geçti “Gençlerin hem studentların XIX-cu Bütündünnä festivali – 2017”. Festivaldä pay aldılar 188 devlettän 25214 kişi. Onnarın arasında vardılar zeedä gençlär hem studentlar Gagauziyadan da.
sochi_festival_2

Festivalin lozungu oldu “Barış, birlik, cümnedä dooruluk, biz güreşeriz imperializmaya karşı – geçmişimizä saygı göstereräk, geleceemizi kurêrız!”

Festivalä katılannarın vardı kolaylıı kendi bakışlarını hem düşünmeklerini açıklasınnar çeşitli bölümnerdä, ani ilgiliydilär politika, cümne, ekologiya, ikonomika konularınnan.

Gençlerin hem studentların XIX-cu Bütündünnä festivalinä katılannarınnan buluştu hem onnarın önündä nasaat etti Rusiya Federaţiyasının prezidentı Vladimir PUTİN.

Hepsi festivalcilär baaşış kablettilär maasuz ruba, smartfon hem başka işleri.

PATRETTÄ: Gagauziyanın delegaţiyası.

BİR CUVAP YAZIN