HALK_TOPLUSU копия

26.11.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 156 KERÄ BAKILMIŞ

GHT 4-cü toplantısı dramaturgiyanın angı janrasına görä geçecek?

Kasımın 26-da saat 10:00-da lääzım başlasın artık 2 afta sürtän Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı spektaklinin 4-cü perdesi, neredä genä savaşaceklar Gagauziya Halk Topluşun Başını, onun yardımcılarını hem komisiya predsedatellerini ayırmaa.

Kısadan durum bölä: Gagauziya Halk Topluşunda deputatlar çil yavruları gibi daanık – kimi gagauz halkınnan, kimi soțialistlär partiyasınnan, kimi Gagauziya başkanınnan, onuştan aralarında annaşamêêrlar hem olumnu bir sonuca varamêêrlar. Bu üzerä da “Gagauzluk parlamentarlıı” adlı Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı spektaklisi hep ilerleer.

Kaç perdeli o olacek belli diil, ama bir iş kesin – o dramaturgiyanın janraları kaluplarına görä ilerleer da, allelem, kısmetimiz olacek hepsi janraları görmää: dramayı da, melodramayı da, vodivili da, komediya da, tragediya da. Üçünü – farsı, tragikomediyayı hem parodiyayı artık gördük.

Hazırlanın, saat 10:00-da spektakli başlayacek.

BİR CUVAP YAZIN