cok-meydan_1

18.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1124 KERÄ BAKILMIŞ

GHT seçimneri: Yangın Kıpçaktan Karlaa atladı, ama tutuşturmanın korafı hep o!

Ceviz ayın (sentäbri) 14 gecesi Çok-Maydan küüyündä (eski adı Karlık) belli olmayan eriflär savaştılar tutuşturmaa iki kombaynayı, angılarının birisi GHT deputatlıına kandidatın Födor YANİOGLUnun, öbürü da onun tarafından kiralanmış olan bir kombayna – https://www.youtube.com/watch?v=2DOeo5HGVmc&t=2s.

Kombayna saabisinin laflarına görä, gecenin bir vakıdında bu eriflär atmışlar kombaynaların üstünä tutuşturucu işlerini (kimi açıklamalara görä – benzini) da savaşmışlar ateşä vermää onnarı. Kısmetä görä, aulda bulunan köpeklär poträ kaldırmışlar da sesä çıkan bekçilär etiştirmişlär ateşi sündürmää. Zarar may yok – salt kombaynanın bir tekerlää azıcık ütülenmiş.

Födor YANİOGLU sayêr, ani bu tutuştuma işi ilgili onun politika zaametlerinnän hem bununnan onu korkutmaa isteerlär, Halk Topluşuna seçimnerindä kandidaturasını geeri çeksin deyni.

Nicä dä olsa – titsi bir iş. Titsi hem fasıl. Fasıl o üzerä, ani bu tutuşturmanın korafı pek benzeer Kıpçak küüyündä bıldırkı hem bu yılkı soțialistlerdän hem Gagauziyada kuvettä olannarın taraftarları olmayan küü Sovetinin sovetniklerinin hen büünkü gündä Halk Topluşuna seçimnerindä kandidatların Dimitriy KURDOVun traktorunu hem Valeriy MANASTIRLInın kombaynasının hem seyalkasının yakmasına – http://anasozu.com/insan-neya-hazirlansin-cenga-mi-1990-cu-yila-mi/.

Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimnär yaarına, 2021 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da, olacek.

BİR CUVAP YAZIN