kocan_kristina_

28.07.2017, tarafından yazılı , KİŞİLÄR, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 840 KERÄ BAKILMIŞ

Götürün seläm hem öpüş yanıına…

Kristina KOÇAN, duudu 1991-ci yılın Baba Marta (mart) 1-dä, Beşalma küüyündä (Komrat rayonu, Gagauziya (Gagauz Yeri), Moldova Respublikası).
Komrat kasabasında başardı liţeyi hem “Dimitri Savastin” resimcilik şkolasını.
Üürendi Kişinevun Agrar Universitetın ekonomika bölümündä, Kişinev İncazanaat Akademiyasının dizayn fakultetında.
Yaratmaları tiparlandı “Oguz Sesi” peet tolumunda, “Ayna” jurnalında, “Çakirlär” kiyadında.
“Genç gagauz yazıcılar Birliin” cümne topluluun azası.

***
Güneş şılêêr, güler yalpak
Sıcaa baaşlêêr erä,
Fidan sallanêr lüzgerdän –
Uzanêr göklerä.
Yärim benim uzaklarda,
Onun yanında ürääm.
İnin kuşlar yärimin yanına,
Götürün seläm hem öpüş yanıına.

***
Bän beenerim rus dilini,
Pek beenerim.
Onda kolay sayêrım,
Hızlı lafederim.
O ölä bana yakın…
Nicä bir şen yalpak komuşu,
Ona nicä bir yorgana saarın
Açan lüzgär, suuk dışarsı.
Ama ne söleyim,
Nicä var söleyecam:
Benim dilim – gagauz dilim,
Seni üreemdä taşıycam!
Benim dilim – o benim dilim,
Onu canımdan ayırdamıycan! 

“Panayıyanın ikonası”
Durmamaklı, herzaman
Yalpak bakışı Onun bizdä,
Sevgiylän hem umutlan,
O tutêr Oolunu elindä.
Çaarêr bizi Kendinä,
Elceezinnän gösterer yolu,
Nereyi gelmää dünnedä
Olduynan mutsuz hem yorgun.

BİR CUVAP YAZIN