GRT_eni_sayt

25.06.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1219 KERÄ BAKILMIŞ

“GRT” Сümnä Kompaniyasının eni saytı işlemää başladı

Kirez ayın 24-dän beeri “GRT” Cümnä Komaniyasının eni saytı eski elektron adresindä www.grt.md da işlemää başladı. Bu gündän ötää TV siiredicilerindä hem radio sesleyecilerindä peydalandı kolaylık bu saytta haberleri da okumaa. Sayt yapıldı gagauz dilindä bildirer.

GRT” Cümnä Komaniyasının saytının baş neeti – gagauz dilini illerletmää hem aktual haberleri insanara hızlı üürenmektä sefa sürmää.

“GRT” Cümnä Komaniyası büünkü gündä tek TV hem Radio kompaniyası, ani kendi işini 3 dildä götürer: gagauzça, rusça hem devlet dilindä. Eni saytta da hepsi 3 dil temsil ediler.

Seftä bütün sayt gagauz dilindä yapıldı. Sade haberlär bölümü rus hem gagauz dillerindä yazılêr. Saytın “Bizim için” bölümüdä kompaniyanın çalışması için 3 dildä annadılêr, onnarın arasında moldovan dili dä.

“GRT” kompaniyasının geçici başı Vitaliy GAYDARCI annattı: “Bu zamandan beeri “GRT”nın programaları insannara deyni taa yakın olaceklar. “GRT” saytında var nicä onlayin formatında haberleri seslemää. Bu sayt büük enilikleri verecek o insannara, kim internettä bizi bakêr hem okuyêr, saytta olacek altı-edi haber gündä hem çok başka eniliklär”.

Proekti hazırladılar ustalar, angıları bu işlän 7 ayın içindä ilgilendilär. İnsannara taa uygun olsun deyni, diişildi saytın konţepţiyası, onun dizaynı hem strukturası. Olacek bir sıra TV hem radio bölümneri. Herbirindä programanın temasını, süjetini hem muusafir için informaţiyayı bulmaa yakışacek. Taa bir enilik: www.grt.md saytını var nica internettä mobil programasının yardımınnan bulmaa.

Not. Sayt hazırlandı Evropa Birliin hem Evropa Sovetin taraflarından barabar yapılan “Moldovada mediyalarının plüralizma hem baamsızlıı ilerletmesi” proektına görä. Proekt 3 yıl sürtü.

“GRT” saytın haberinä görä

BİR CUVAP YAZIN