curtea_1

27.09.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 286 KERÄ BAKILMIŞ

GRTnın eni Gözledici Soveti kuvettä kaldı

Ceviz ayın 12-dä Moldova Respublikasının Üüsek Daava Palatası aldı Karar kuvettä brakmaa Komrat sudun kararını, ani ilgili GRTnın eski Gözledici Sovetinin Gagauziya Halk Topluşuna karşı danışmasınnan.

Danışmada GRTnın eski Gözledici Soveti kayıl olmadı onunnan, ani GHT kendi Kararınnan 21.12.2017 günündä GRTda eni Gözledici Soveti kurdu.

Kaybedip danışmayı Komrat sudunda, GRTnın eski Gözledici Soveti, danışıp Komrat Apeläțiya Palatasına, burada sudu kazandı. Kendi tarafından, dooruluu bulmaa deyni, GHT baş urdu Moldova Respublikasının Üüsek Daava Palatasına,

2018-ci yılın Ceviz ayın 12-dä Moldova Respublikasının Üüsek Daava Palatası bu konuda noktayı koydu, brakıp kuvettä Komrat sudunun kararını, ani GRTda eni Gözledici Soveti zakoncasına kuruldu.

BİR CUVAP YAZIN