KIRLANNAR_usak_bascasi

25.04.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 821 KERÄ BAKILMIŞ

“Güneşçik” güneş gibi yalap-yalap eder

Kırlannar (Kotovskoe) küüyün “Güneşçik” (“Solnışko”) uşak başçası hepsini karşlêêr gözäl hem kırnak tertipli aulunnan, evinnän, odalarınnan. Burada işleyän insannar da, güneş gibi, şen üzlü hem sıcak cannı.
KIRLANNAR_usak_bascasi (1)

“Güneşçik” (“Solnışko”) uşak başçasının büünkü binaları, eski evlär erinä, kuruldu 1984-cü yılda. Şindiyadan bu başçada dört direktor vardı. Büünkü direktor Nadejda Georgievna GUÇ işleer başçada 1992-ci yıldan beeri, 1999-dan beeri da direktor olarak. Te artık 25 yıl oldu.

Nadejda Georgievna annattı: “Uşakları 2 yaşından beeri uşak başçasına kablederiz. Büünkü gündä başçada 70-tän zeedä uşak var. Onnar dört grupaya bölünük. Bu uşaklara izmettä bulunêr 26 insan. Onnarın 10-nu – pedagoglar, kalanı da – yardımcı personal”.

Uşak başçanın bukadar tertipli, kırnak hem kıvrak olması için annadarak, Nadejda Georgievna urguladı, ani bütün kolektiv bu işä elini koydu hem kalmêêrlar bir tarafta analar-bobalar da. Ama, belliki, parasız bu işlär yapılmêêr.

“Beş yılın içindä, – annadêr Canabisi, – biz beş proektı başa çıkarmaa becerdik. O proektlar için çeşitli Grantları kazandık – yısıtma sistemasının enilenmesi, kapu-pençerä diiştirilmesi, örtünün enilenmesi, duvarların kaplaması, kanalizaţiyanın işletmesi. Bu proektları hepsini küüyün primariyasının yardımınnan kazandık. Onnar için çok kaçındı küüyün primarı Georgiy Dimitrieviç PALİK, da uşak başçamızın proektlarına Moldova Pravitelstvosundan, Romıniya Pravitelstvosundan, “Energetika faydalıı için Fond”undan, “Moldovanın cümneya İnvestiţiya Fond”undan paralar geldi”.
KIRLANNAR_usak_bascasi (2)

Belliki, hepsi bu proektların başa çıkarılmasınnan Kırlannar (Kotovskoe) küüyün “Güneşçik” (“Solnışko”) uşak başçası raat, kuytulu hem dinnendirici bir er oldu. Nicä biliner, raat erdä uşaklar da, büüklär da raat. Bu raatlık verer kolayını uşak başçasının zaametçileri kendi işini raat hem düzgün yapsınnar, başlayıp direktordan, da başarıp yardımcı personallan.
KIRLANNAR_usak_bascasi (3)

Uşak başçasınnan tanışarkana uuradık bir grupaya, neredä taman romın dilindä çalışmalar gidärdi. Üüredici Veronika Konstantinovna BOŞNÄK uşaklarlan eni lafları üürenärdi. Ona yardım edärdi grupanin terbiedicisi Anna İvanovna BARGAN. Belliydi, ani uşaklar annêêrlar hem kavrêêrlar onu, neyi onnara üürederlär.
KIRLANNAR_usak_bascasi (4)

Bu vakıtta uşak başçanın aulunda başka bir grupa oynaardı.

Tanıştık uşak başçasının küçücük, ama pek gözäl bir muzyciinnän da, ani kurulmuş bir beş yıl geeri, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının teklifinä görä. O muzeyciin eksponatlarını toplêêr, hazırlêêr hem tertipleer uşak başçasının Gagauz Dilindä üüredicisi hem terbiedicisi Svetlana İvanovna ÇEBANOVA. Burada var çok meraklı işlär. Ama gözünü sevindirer hem şennedirer şaşılacek gözelliktä bir “üklücäk”. Muzey verer kolayını, uşaklar kopmasınnar köklerindän, görsünnär, tanışsınnar hem şaşsınnar ona, nicä yaşarmışlar dedelerimiz, analarımız-bobalarımız.

Kırlannar (Kotovskoe) küüyün “Güneşçik” (“Solnışko”) uşak başçasında ölä bir pozitiv energetika var, ani buradan hiç canın çekmeer ayırılmaa. Ama, sıra yaklaşardı üülen ekmeenä, da biz, “saa olsunnar” deyip buradakı insannara, yollandık Kırlannarın başka erlerinnän da taa yakından tanışmaa.

Todur ZANET
KIRLANNAR_usak_bascasi (6)

BİR CUVAP YAZIN