Nabat_canı

18.08.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 2547 KERÄ BAKILMIŞ

Halk Topluşu en küçük çana yavaşıcık urdu. Gagauziya Başkanı bunu da yapmadı.

Harman ayın 13-dä Moldova Parlamentı tarafınfan ilk okumakta kabledilän “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklerinä Gagauziya Halk Topluşu Başı yımışak bir mektıblan danıştı. Mektumbta Gagauziyayı temeldän sökmesinä sadece “yazık bir yannışlık” deniler. Burada sa büük Çannarı düümää lääzım.
ght_yimisak_1
ght_yimisak_2

BİR CUVAP YAZIN