GHT_15-09-2020 (2)_

17.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 461 KERÄ BAKILMIŞ

Halk Topluşu Gagauz dilini yonmaa brakmadı

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem onun İspolkomu artık 5 yıl sıravardı durmamayca hem susaraktan gagauz dilini yonêr. Bu yıl da, maamilä surat, nesoy sa uydurma “Pilotnıy proekt”a görä, hep ölä susaraktan, “gagauz dili”ni hem “gagauz istoriyası, kulturası hem adetleri” predmetlarını birleştirip, gagauzluun bir kökünü kesti.

Gagauz dilin patriotları hem üüredicileri buna karşı poträ kaldırdılar, ama İrina VLAH hem Üüredicilik Upravleniyası, saar kalıp, Ceviz ayın (sentäbri) 1-dän bildiini yaptı – “Pilotnıy proekt”ını 20 şkolaya soktu. Hem çok önemni: sade gagauz şkolalarına!!! Bulgarlara, moldovannara hem ukrayinnerä bu proektlan hiç yaklaşamadılar da!

Bıçak kertää dayandı da, Gagauziya Halk Topluşu deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA, Mihail JELEZOGLU hem Dimitriy MANASTIRLI, GHTnın bilim, üüredicilik, kultura, dil hem dinnär komisiyanın başı teklif ettilär bu soruşu GHT toplantısında incelemää hem buna karşı koymaa deyni karar almaa.

Bakmadaan ona, ani Gagauziya Başkanı İrina VLAH, onun yardımcısı Olesä TANASOGLU hem Üüredicilik Upravleniyasının başı Nataliya KRİSTEVA getirtmiştilär toplantıya gagauz dilin duşmannarını, ölä nicä Çadır “M. Guboglu” lițeyin direktoru Elena YURÇENKO hem onun gibilär, hem da bakmayıp ona, ani Gagauziya Başkanı “işlemişti” kendi GHT deputatlarınnan, Gagauziya Halk Topluşu aldı karar, ani Üüredicilik Upravleniyası, bu şüpeli “Pilotnıy proekt”tan vazgeçip, “gagauz dili”ni hem “gagauz istoriyası, kulturası hem adetleri” predmetlarını ayırsın da eski durumuna getirsin.

Lääzım urgulamaa, ani GHT toplantısında bulunan 24 deputattan bu Karar için 20-si elini kaldırdı. Bu 20-nin arasında onnar da, kimi biz “Başkanın deputatları” olarak bileriz.

Bakalım Gagauziya Başkanı İrina VLAH bu karara karşı angı adımı yapacek?

BİR CUVAP YAZIN