festival_arabistan (3)

25.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2440 KERÄ BAKILMIŞ

Halklararası “Göçedennerin Evreni” etnofestivalinä gagauzlar da katıldı

Baba Marta ayın 9-19 günneri arasında Saudiya Arabistanı devletin Êr-Riyad baş kasabasında, Padişah Abdulaziz adına Devä festivali (King Abdulaziz Camel Festival) çerçevesindä, geçti Halklararası “Göçedennerin Evreni” etnofestivali.
111
festival_arabistan (1)

Gagauziyadan bu festivaldä pay aldı Semön POMETKOnun adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi hem Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun öndercisi Lidiya İvanovna TODİEVA, angısı getirdi bu festivalä kendi tarafından hazırladıı “Bucak gergefi” adlı gagauz milli rubaların kolekțiyasını hem suvenirları.

“Düz Ava” ansamblisi sțenada çaldı gagauz tükülerini hem gagauz melodiyalarını. Lidiya İvanovna TODİEVAnın hazırladıı gagauz milli rubalarını sa podiumda gösterdilär Ukraynadan artistkalar.

Halklararası “Göçedennerin Evreni” etnofestivalindä pay aldılar 105 devletin temsilcileri, ani geldilär da gösterdilär burada kendi incäzanaat hem halk kulturasını, milli oyunnarını hem atlarlan devä yarışmalarını. Bundan kaarä gösterildi avcılık kartalların, duvannarın hem av köpeklerin (taygan) avcılıkta beceriklii.

Festivalä katılan devletlerä verildi yurtalar, neredä onnar kurdular kendi milli sergilerini, erleştirdilär suvenirları, el işlerini, milli rubalarını h. t. b.
festival_arabistan (2)

BİR CUVAP YAZIN