tulu_kuyu_05.03.2019

12.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1079 KERÄ BAKILMIŞ

Hayvannar artık tepemizä paklanêrlar

Nekadar da barasak ekologiya için – işidän yok. Zerä yalanclıktan, yoksulluktan hem çıkışsızlıktan insannar kendi içlerinä, kendi kaplarına kapandılar da, birini işitmedään, kendi bildiklerini yapêrlar.
tulu_kuyu

Bu patredi yaptım bir gözäl hem pak ilkyaz sabaası Baba marta ayın 5-dä Ütülü küüyündän Ütülü küüyü stanțiyasına dooru gidän yol kenarında.

Primariya tarafından tertiplenän hem düzeldilän erä bir hayvan, başka laf aklıma gelmeer, aktarmış bu boklukları – taa doorusu gelmiş da paklanış. Bölä hayvannara deerlär “daada tutulma”. Aramızda daada tutulmalar acaba çok mu var?

Eveldän bölelerini, horospuları gibi, küülerdän kırlara kırladardılar. Şindi sa hepsi susêr da, yutkunup, yapêr kendisini ani bişeycik görmemişlär, bişeycik işitmemişlär. Hep bölä ileri da gidärsä, bu hayvannar tepemizä da paklanaceklar… artık paklanêrlar da.

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN