hederlez_2018 (10)

06.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2423 KERÄ BAKILMIŞ

Hederlez yortusu bu yıl Küçük Paskelleylän bir günä düştü

Gagauzlar Hederlez ayın (may) 6-da bakêrlar Hederlez yortusunu, angısı “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, gagauzlarda sayılêr dedelerdän kalma en büük hem pek maanalı milli yortulardan birisi.
mezarlik_DSC_0020

Bu yıl Hederlez yortusu Küçük Paskelleylän bir günä düştü. Onuştan gagauzlar sabaalendän mezarlıklarar gidip Küçük Paskelleyi bakaceklar hem raametlilerini anaceklar. Sora da Hederlez yortusunu kutlayaceklar.

BİR CUVAP YAZIN