hederlez_2018 копия

08.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 693 KERÄ BAKILMIŞ

“Hederlez” yortusu hem gözelliklän hem şenniklän bakıldı

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyanın Çadırlan Valkaneşkasabalarında büük şenniklän kutlandı gagauzların en büük milli yortularından birisini – “Hederlez” yortusu!
hederlez_2018 (3)

Valkaneştä kutlama sırası kasabanın baş meydanın yanında bulunan parkta geçti. Valkaneş kasabasının primariyası, gagauz adetinä görä, yapıp koyun bulguru, konakladı onunnan hepsi insannarı, ani geldiydilär parka siiretmää konţertı hem gagauz oyunnarını oynamaa.
hederlez_2018 (4)

Çadır kasabasında sa “Hederlez” yortusu taa tantalalı hem politikalı geçti. İlkin buradakı “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda Gagauziyanın büükleri kurdular büük bir sţena hem gagauz kulturasınnan hem da imeklerinnän ilgili türlü sergilär hazırladılar. Belliydi, ani bütün bu hazırlamaklar yapıldı gözäl hem saygılı karşılamaa yortumuzun büük musaafirlerini, angılarına karşı çıktılar Gagauziyanın Başkanı, Gagauziya Halk Topluşun Başı hem Çadır kasabasının primarı. Büük musaafirlär da saydılar hem geldilär gagauzların “Hederlez” yortusuna. O musaafirlerin arasında vardılar Moldova Prezidentı İgor DODON hem Moldovanın üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministrusu Monika BABUK, Moldova Parlamentın viţe-spikerı Vladimir VÜTÜK, Türkiye Kişinev Büükelçiliin I-ci sekretari Erdoğan ODABAŞ, TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldova Respublikasında ABD Büükelçisi James D. PETTIT,  Moldova Respublikasında Azerbaycan Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV hem başka yabancı devletlerin büükelçileri, Türkiyedän, Rusiyadan, Ukraynadan hem Romıniyadan insannar.
hederlez_2018 (2)

Hepsi musaafirlerä kolaylık verildi tanışsınnar gagauz milli imeklerin hazırlanmasınnan hem pişirilmesinnän. Belliki, bu uurda, en çok meraklık çekti bulgurun hem kaurmanın yapılmak incelikleri.
hederlez_2018 (5)

Gagauzların adetlerinä görä “Hederlez” yortusunda evellerdän taa at koşuları yapılêr. O koşuların arasında en büüyü –  “Altın At”, ani olêr Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasını ipodromunda. Bu yıl da 23-cü “Altın At” at koşuları yapıldı da çeşitli nominaţiyalarda bölä erlär kazanıldı:
hederlez_2018 (6)

Moldova Prezidentın kuboo: 1-ci – Sergey SKRİPNİK (Çimişli), 2-ci – Dimitriy KELEŞ (Çadır), 3-cü – Nikolay POPOV (Taraklı);

Gagauziya Başkanın kuboo: 1-ci – Grigoriy DERMENCİ (Komrat), 2-ci – Konstantin DONİÇ (Fıntıniţa küüyü, Drokiya rayonu), 3-cü – Nikolay POPOV (Taraklı);

Gagauziya Halk Topluşu Başı kuboo: 1-ci – Väçeslav KALIN (Beşgöz), 2-ci – Konstantin DONİÇ (Fıntıniţa küüyü, Drokiya rayonu), 3-cü – Mihail PRANJU (Kazayak);

3 yıllık atlarda: 1-ci – Nikolay İVANOV (Valä-Perjey), 2-ci – Grigoriy MOKANU (Fıntıniţa küüyü, Drokiya rayonu), 3-cü – Nikolay SAJA (Fıntıniţa küüyü, Drokiya rayonu).
hederlez_2018 (7)

At yarışmalarından kaarä burada oldu başka yarışmalar da: üklü taligaları sürümäk, koyunnarı kırkmak hem harapnik patlatmak. Hep o günü küçük uşaklar vardı nicä atlı gezinsinnär poni beygirciklerindä.
hederlez_2018 (8)

O günü “At-prolin” tamazlık at fermasından kaarä, “Hederlez” yortusunnan ilgili, büük bir konţert oldu Çadır kasabasının parkında da. Bu konţertta pay aldılar artistlär Çadırdan, Benderdän (Çadırlan kardaş kasaba) hem Moldovadan. Konţertin önündä insannara kutlama sözlerinnän danıştılar Çadır kasabasının primarı Anatoliy TOPAL, TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Romıniya Tırgu-Okna kasabasının (Çadırlan kardaş kasaba) primarı hem başkaları.

Tatyana DRAGNEVA, ULIMın studentkası
hederlez_2018 (9)
hederlez_2018 (10)
hederlez_2018 (11)
hederlez_2018 (12)
hederlez_valk

BİR CUVAP YAZIN