hederlez_2019 (11)

07.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 975 KERÄ BAKILMIŞ

Hederlez yortusunu Hederlez ayın (may) 6-sı erinä 5-dä baktılar

Hederlez ayın (may) 6-da gagauzlar bakıldı Hederlez yortusu, angısı “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, gagauzlarda sayılêr dedelerdän kalma en büük hem pek maanalı milli yortulardan birisi.
hederlez_2019 (10)

Gagauziyada kuvettä bulunannar Hederlez yortusunu, nicä da her yılın, Çadır kasabasının  “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda baktılar. Ama bu yıl Hederlez ayın (may) 6-sı erinä 5-dä bu işi yaptılar.
hederlez_2019 (17)

Kutlama yortusunun sırası büüktü, gözäldi, tantalalıydı hem da, belliki, becerikli gösteriylän Gagauziya Başkanın seçim kompaniyasına kullanmak yortusuydu.
hederlez_2019 (19)

Yortu pek genişti: at yarışmalarından güreşlerädän, gagauz milli kuvet (“Güreş”, “Pelivan”, “Uzun eşek”) hem akıl oyunnarından (“Kuran”, “Aşık”) el ustaların srgilerinädän, gagauz milli imeklerindän beygirlerin nallamasınadan, kamçı patlatmaktan üklü taliga sürümesinädän, fleş-mobadan Hederlezin istoriyası için teatrulu gösterisinädän.
hederlez_2019 (15)

Ama, belliki, yortunun en büük olayı – 24-cü “Altın At” at koşularıydı. Onnar oldular türlü nominaţiyalarda – “Altın At” kuboo, Gagauziya Başkanın kuboo, 2, 3, 4 yıllık beygirlerdä yarışmak. Hepsinä enseyennerä verildi kuboklar, diplomnar hem baaşışlar.
hederlez_2019 (24)

Yortu sırasında kutladılar gagauz güreşçisini kıpçaklı Pötr YANULOVu, angısı bu yıl Evropanın serbest güreştä çempionatında 86 kg kategoriyasında Moldova için gümüş medaliyi aldı. Ona Gagauziyanın adından verildi diplom hem 50 bin ley baaşış.
hederlez_2019 (18)

Hederlez yortusunu kutlamakta Gagauziya Bașkanı hem İspolkom azalarından kaarä musaafir olarak vardılar Gagauziya Halk Topluşu Başı hem GHT deputatları, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Rusiya Kişinev Büükelçisi Oleg VASNEȚOV, Moldova prezidenturasının izmetçileri, başka cümne hem politika insannarı. Vardı burada çeşitli devletlerdän (Azerbaycan, Kazahstan, Rumıniya, Rusiya, Türkiye, Ukrayna) turistlär dä.
hederlez_2019 (20)
hederlez_2019 (22)
hederlez_2019 (26)
hederlez_2019 (25)

Fotolar: gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN