Haderlez_klip_

06.05.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 810 KERÄ BAKILMIŞ

Hederlez” yortusunun Gimnasına videoklipınnan tanıştırdılar

Büün, Hederlez yortusunda, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası tanıştırdı “Hederlez” yortusunun Gimnasına, “Gagauziyada Hederlez” türküsünä, yapılan pek gözäl bir videokliplan.

Yazık, ani bu kliptan annaşılmêêr kim onu yaptı hem açıklanmêêr “Hederlez” yortusunun Gimnasının avtorlar.

Kilipı yapannarı bilmeeriz, ama Gimnanın avtorlarını var nicä söleyelim: lafları yazdı poet Todur ZANET, muzıkayı – kompozitor İliya FİLEV.

“Hederlez” yortusunun Gimnasının videoklipı burada: https://www.facebook.com/kultura.ge/videos/1049964988865328

BİR CUVAP YAZIN