two flying doves

24.04.2015, tarafından yazılı , ANALİTİKA, CÜMNE BÖLÜMÜ, 2134 KERÄ BAKILMIŞ

Hepsi soruşlar yangını kızıştırannarın körüü içindän eserlär

Büün 2015-ci yılın Çiçek ayın 24-dü. 1915-ci yıldan 100 yıl geçti. Büük, zor, zulumnu hem aar bir üz yılıydı. Bu üz yılın içindä üzlärcä milletleri hem çeşitli dinneri inanan insannarı ezdilär, kırdılar, yok ettilär, zorlan yapılan aaçlıklan mezarlara soktular, katran hem zift kuyularında yaktılar, denizlerdä hem derelerdä buulttular, napalmlan yaktılar, gazlan bunalttılar, köpeklerä buudurttular, yonga yonga kıydılar. Bu milletlerin arasında: gagauzlar, ukrainnär, ruslar, türklär, tatarlar, belaruslar, veytnamlılar, kambocalılar, koreyalılar, afrikalılar hem taa çok çok milletlär. Ama neçin sa dünnä kuvetleri hem Rim Papası sayêr, ani sadä çıfıtları hem armännarı kırmışlar hem ezmişlär…

Dönelim büünkü günä. Büün dünnä mas-mediyası baarêr, ani 1915-ci yılda Türkiyedä armennara karşı soy kırımı yapılmış. Öldürennerin sayısı da veriler. Ama saymıyın, ani sadä armännarı öldürärmişlär. Armännar da türkleri hem azerbacannıları (ozaman azerbaycınılara da türk deyärmişär) öldürärmiş. Bununnan ne yapmaa?

Allaa versin iki taraftan da öldürülän insannarın topracıı ilin olsun. Allaa onnarı saa tarafına kabletsin. Barliim göklerdä cannarını baarıştırsın.

Oldu mu soy kırımı, olmadı mı? Oldusa kimä karşı oldu: armännara mı, türklerä mi? Bunu arhivlara hem sudlara brakacez. Herliim bu dünnedä yurisprudenţiya hem zakon var sa, o üsttä sa, ozaman dooruluk mutlaka üzä çıkacek. Herliim üsttä para hem politika sa ozaman hiç bir kerä dooruluu görmeyecez. Zerä para kendisi bir alaca mezar, ani dünneyi gezär. Da o mezardan kurtuluş yok…

Aşaada Türkiyenin 1915-ci yılda olaylara bakışını açıklamadaan bir soruş koyacam. O soruşa hepsicii kendi cuvabını versin: “Herliim bir devlet başka devletlärlän kendi topraanda ceng edärsa da o devletin vatandaşları Vatanı korumaktan kaçarsalar hem arkadan o Vatana urarsalar, deyecez nicä şindi Ukraynada olêr, o vatandaşlara karşı devlet ne lääzım yapsın?”

Unutmayın 1915-ci yılda Türkiye bu durumdaydı. O kendi topraanda duşmannara Angliya, Avstraliya, Eni Zelandiya, Franţiya, Rusiya interventlarına karşı cenk edärdi.

Sindi bakalım Türkiyenin kendisini 1915-ci yılda olaylara bakışını. O bakış bölä: Türkiye ozaman yaşanan olayları bir tragediya olarak kableder. Armännarın yaşadıı acıları tanıyêr hem bu acıları istoriyada yaşanan kötü bir inţident olarak görer. Ama diil lääzım istoriyada bir olaya tek taraflı olarak bakmaa, türklerin da acılarına saygı gösterilmesini isteeriz. Türkiye ozaman da, şindi da hiç bir vatandaşını ikinci sort görmedi hem görmeer.

Büün taa bir iş sölemää isteerim. Hep o dünnä kuvetleri hem Rim Papası insannarı insan yapan dinneri Ortodoks Hristiannıını, İnduizmayı, İslamı, Budizmayı, Şamanizmayı yok etmää kalktılar hem türlü propagandaylan bu işi başa çıkarmaa savaşêrlar.

Bän bir gagauzum. Ortodoks Hristianı bir insanım. Hristian duudum – hristian da ölecäm. Dilimdän hem dinimdän hiç bir kerä atılmayacam. Bir şüpeniz olmasın. Ama büün İslam dinin (oku Ortodoks Hristian, Budizm, İnduizm, Şamanizm dinnerin) örneendä kuyrukludan korunması için sözümü girgin söleyecäm. Zerä kuyruklu, İslamdan başlayıp, büün benim Ortodoks Hristiannık dinimi da yok etmää kalktı.

Ani dünnä kuvetleri hem propagandası iküzlü biz bitki yıllarda gördük kendimiz da. Kendi kolonializma politikasında herbir olayı kendi üstlerinä çevirerlär. Kimi olayları kendileri da yaradêrlar. Da o olaylardan sora dünneyin herbir köşesindä türlü zulumnuklar hem kırmaklar yapêrlar: Amerikada –indeyţaları yok ettilär, Afrikada – negraları, Aziyada – indiyţaları, vyetnamlıları, kambocalıları, koreyalıları, Evropada – slavları. Şindi Orta Aziyada arapları (oku musulmannarı) yok ederlär.

Bu genoţidları genoţid yapannar genoţid nezaman tanıyaceklar?

Beşüz yılın içindä Ortodoks Hristiannıına, Şamanizmaya, İnduizmaya hem Budizmaya urup, üz yıl geeri da hep o kuvetlär İslama urdular. Gördülär, ani bişey yapamadılar, üz yıldan sora enidän urdular. Siz sanêrsınız Palistinada, Siriyada, Yemenda, İrakta isalmistlär mi dünnä kulturasını yok eder? Yanılêrsınız. Ateşin körüü İslamofobların hem Ortodoks Hristiannıın duşmannarının elindä. Kalan hepsi soruşlar da yangını kızıştırannarın körüü içindän eserlär.

Todur ZANET, Hristian bir gagauz.

BİR CUVAP YAZIN