Aaclik_kurbannari

19.10.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 971 KERÄ BAKILMIŞ

Hepsini analım: Gagauziya seftä “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakêr

Canavar ayın (oktäbri) 19-da Gagauziyada“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılêr. Bunun için Kararı Gagauziya Halk Topluşu 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 15-dä aldı.

Nicä “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” geçecek biz taa bilmeriz, çünkü bölä büük bir sıra Gagauziyada seftä olêr. Ama bir iş bileriz, ani bu Gündä bir kabaatsız aaçlıktan ölän insannar, zorlan mezarlara gömülän cannar hepsi anılacek (https://www.youtube.com/watch?v=tkSMymk_x-I).

Biz da analım Todur ZANETin Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM kiyadından sıracıklarlan (https://www.youtube.com/watch?v=ZbYCUHoxh6I):

Urun çannarı – onnar ötsünnär!
Aslıyı dünneyä essinnär!
Neleri geçirdik – görsünnär!
Neçin yas tutêr analar – bilsinnär!
Dualar okunsun, günnüklär tütsünnär –
Çannarlan bilä ko Cannar ötsünnär…
Üreklär barabar atsınnar –
Dünneyi ayaa kaldırsınnar…
Susarsa çannar, susarsa Cannar,
Kayıp İNSANNAR, kalacek – cellatlar

Mumnar ko yansın…
Stavrozlar yapılsın…
Kolivalar alınsın…
Şaraplar dadılsın…

Mezarlara sular dökülsün…
Günnüklär tütütsün…
Yaşlar ko aksın – hepsicii anılsın
Hepsini analım sıradan –
Kim kabaatsız olduydu kurban…
Kimin canını koydular altarä –
Aaçlaa, rejimä, Sibirlerä…
Hep-si-ni-i-i, a-a-alayıp, analı-ı-ım:
Adı olanı, adsız kalanı birerdä sayalım… analım…
Dünneyä gelmeyän evladı dizelim… analım…
Vatizädän ölän günahsız cannarı dizelim… analım…
Stevnuzluu giimeyän, gözelim kızları analım…
Analaa düşmeyän, donaklı gelini analım…
Bobalık dadını datmayan oolları analım…
Ana topunu, boba hakını almayan analar-bobalar anılsın…
Vakıtsız gidän ihtärlar… anılsın…
Yaalıda oruçtan can verän insanar… anılsın…
Göklerdän bakan cannar anılsın…
Hepsinin adı yazılsın, okunsun, sayılsın,
Hiç bir da cancaaz kalmasın…
Hepsini sıradan analım…
Analım… dizelim… dizip, analım…
Dizmektän dolaylar ko ötsün,
Kahırdan acılar gömülsün….
Ba-a-arın, ba-a-arın, ilinnensin ko cannar,
Ba-a-arın, ba-a-arın, bayılınca acı duygular,
kesilincä kuvet, tutulunca seslär…

Şindi susun!
Duadan, baarmaktan Canımız dinnensin,
Aydınnık dünnä ilinnensin…
Yaşlardan süzülmüş gözümüz ko görsün,
Yaşamak, İNASNNAR, kısmetä ko dönsün.
Yaslı vakıtlar da gitsin, ko bitsin –
Kara erinä biyazlar ko giinsin…
Duaklar, stevnuzluk dikilsin,
Kasımnan Hederlez dirilsin,
KURTLAR Canavar yortusunnan gelsin…

Güneşlär şılasın, Kurbannar kesilsin…
Sofrada dualar sölensin…
Can saalıı için dualar okunsun,
Vakıt geldiynän YAS tutulusun…
Olmasın genä zaman da beter –
70 yıllık yasımız hep sürter… HEP SÜRTER…

https://www.youtube.com/watch?v=ZbYCUHoxh6I

BİR CUVAP YAZIN