hey-hey_2020

13.01.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 796 KERÄ BAKILMIŞ

“Hêy-hêy” gezeriz, “Çıbık günü”nü (“Surva”yı) karşlêêrız

Büük ayın 14-dä (yanvar) gagauzlarda en sevilän yortularından birisi – “Çıbık günü” yada “Surva” (Eskiycä Eni Yıl).

Eskiycä Eni Yıla karşı, Büük ayın (yanvar) 13-dä, “Hêy-hêy” geziler. Şen hem şamatalı “Hêy-hêy”ı gezerlär hepsicii: küçüklär da, büüklär da, delikannılar da, evlilär da.

Sora da, gecä yarısından sora “Hêy-hêy” bittiynän, gagauzlar başlêêrlar rakıylan gezmää. Rakıcılar rakıylan giderlär en yakın hem en paalı insannarına: nunalarına, ana-boba dostlarına, soy-senseleyä.

Aydınnandıynan da, Büük ayın (yanvar) 14-dä, küçük uşaklar “Surva” gezerlär: kızlar – “Survaklinţa” ellerindä, çocucaklar – fışakan, çıbık ellerindä. Onuştan bu günä “Çıbık günü” da deniler.

Hepsi okuycularımıza deeriz: “Çıbık günü” yada “Surva” kutluca olsu! Saalık Allaa versin!”

surva_2020

BİR CUVAP YAZIN