ulugbek

16.01.2015, tarafından yazılı , LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BÖLÜMÜ, 1936 KERÄ BAKILMIŞ

Hiç sormayın bir poeta siz vakıdı

Ulugbek ESDAVLETOV (Ulıkbek Esdaulet), büük kazah poetı, akademii hem aydını. Duudu 1954-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 29-da.  10-dan zeedä poeziya kiyadın avtoru. Çeşitli ödüllerä hem premiyalara saabi oldu. Kazah respublikasının “Juldız” jurnalının baş redaktoru.

HİÇ SORMAYIN BİR POETA SİZ VAKIDI
Hiç sormayın bir poeta siz vakıdı,

Saada görä yaşamêêrlar onnar.
Hem diil lääzım sormaa bu esabı,
Deyni bakışları aşaa indirsinnär.

Poet – o göklerdä uçêr, bir kanatsız,
Hiç bilmedään yaşamayı yaşêêr yalnız.

Poet o vakıdı ölümsüzlää alêr:
Ani sizlär hep boşuna harcadınız.

Ne yaşamak? Gecä-gündüz düünmää,
Son kıpımadan yangını hep sündürmää.

Hiç sormayın bir poeta siz vakıdı,
Onun o vakıdı – bir sonsuzluk.
                                     Bu sekretı lääzım bilmää.

YABANIYI KORUMAK İÇİN SÖZ
                     “İnsan insana – yabanı”
                             Tomass GOBBS
Bän yabanı gibi gezerim daalarda,
Ruhlarlan sözleşip tepelerdä.
Yabanılar zarar hiç yapmêêr dostuna,
Salt Homo Sapiens bizi urêr erdä.

Bekleeriz kötülük dönsün ko isleeyä,
İnsan bekleer, hep seslenip o nesteyä.

Benim da beklemäm, kızın bir umudu:
Ha şindi bir kısmet te gelecek evä.

“Sän bil, yabanılar bizä duşman!” –
Dedi bana bir sabahta bilgiç adam.
Bilerim, insannar yabanıdan beter,
Zerä bir yabanı – o insanndan insan.

Çok miskinnik gördüm bu ömürdä…
Dostu da, yakını da, afettim erdä.
Küçüklüümdän taa üüretti Allaa,
İilik yapıym, ne var benim kuvedimdä.

Bizä hep deerlär: “Ur, öldür yabanıyı!”
Yaban gibi o insannar kapladılar daayı.

O yabanı insannardan ne duacek
Yaban gibi salt yaşayıp yaşacek…

TAŞTAN İDOLUN TÜRKÜSÜ
Geldim dünneyä –
Gittim dünneydän.
Yaşamamda nelär yarattım?
Göklerdä yıldıza hep baktım,
Bulanık suları, süzüp, akıttım.

Ömürä te geldim,
Sora döndüm.
Dannarın şafkını hep gördüm,
Duvamda çaardım Allahı,
Bakınıp prost etsin günahı.

Akıllı insan da gördüm,
Ahmacaa arkamı da döndüm
Sora gözümü da yumdum.
Şindi bän – sessiz bir taş,
Annadamaycam bir taş!

Gagauzçaya çevirdi Todur ZANET

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN