sarap

07.07.2014, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 2021 KERÄ BAKILMIŞ

I-ci Karadeniz şarapçılık Forumu

Orak ayın (iyül) 3-4 günnerindä Gagauziyada geçti I-ci Karadeniz şarapçılık Forumu. Forumda pay aldılar Kara Deniz dolayında bulunan devletlerdän (Azerbaycan, Armeniya, Belorusiya, Gruziya, Moldova, Rusiya, Türkiye, Ukrayna) şarapçılar, ekonomistlar, diplomatlar, jurnalistlar hem cümne insannar.

Forumun açılışında pay aldılar hem nasaat ettilär: Moldovanın çiftçilik Ministrusu Vasiliy BUMAKOV, Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL, Gagauziya Halk Topluşun başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Rusiyanın baacılar hem şarapçılar Birliin prezidentı Leonid POPOVİÇ hem başkaları.
I-ci Karadeniz şarapçılık Forumunda iki Tombarlak masa toplantısı oldu: «Проблемы и перспективы винодельческой отрасли после подписания договора об Ассоциации с ЕС и создания Евразийского Экономического Союза» hem da «Публичная бизнес дипломатия на новом этапе развития отношений Таможенного Союза и стран Черноморского региона».

Foruma katılannar tanıştılar Gagauziyanın baalarınnan, şarap fabrikalarınnan hem şaraplarlan.

Şennik olsun deyni, musaafirlerä kendi yaratmaklarını gösterdilär Gagauziyanın folklor kolektivları hem artistleri.

I-ci Karadeniz şarapçılık Forumunna katılannar karar aldılar, ani bu Forum her yılın yapılacek.

BİR CUVAP YAZIN