kd_2

17.01.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA BÖLÜMÜ, 449 KERÄ BAKILMIŞ

I-ci şakacılık konkursu – “Kongaz dernää”

Eni yıla karşı Kongaz küüyündä geçti “Kongaz dernää” I-ci şakacılık konkursu, angısı baaşlandı “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 23-cü yıldönümünä.

Bu şen hem şenni yarışmada pay aldı üç komanda: “Gagauz pandalları” (Kıpçak), “Örtülü kor” (Kongaz) hem “Kızlar kırlannardan” (Kırlannar (Kotovskoe)). Onnar yarıştılar 3 basamakta: “Selämleşmäk”, “En islää söz” hem “Ev işi”.

Yarışmada pay allannarın şakalarını, cümbüşlerini hem keskin sözlerini kantara attı “Kongaz dernää” konkursun jürisi: Kongazın küü sovetnii Svetlana DÜVENCİ, Kıpçaan Boris Yanakoglu liţeyin zavuçu Denis ANGELÇEV, Kongazın Todur Zanet liţeyin zavuçu Evgeniya ARNAUT, kırlannıyka Svetlana DUŞKOVA, Kongazın Nikolay Çabanov gimnaziyasının üürediciykası Fedora RATKOVA, Kongazdan KVNcı Stepan ARNAUT.

Jürünin kararına görä konkursta 1-ci eri payettilär “Gagauz pandalları” hem “Örtülü kor”. İkinci er verildi “Kızlar kırlannardan” komandasına. Onnara hepsinä baaşlandı kubok, Diplom hem para baaşışları.

BİR CUVAP YAZIN