halk_ustalari_1

27.11.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 974 KERÄ BAKILMIŞ

II-ci “Havezlilerin dünnäsı” zanatlar Festivali

Kasımın 25-dä Çadır kasabasında geçti II-ci “Havezlilerin dünnäsı” zanatlar Festivali, angısını Gagauziya kultura hem turizma Baş upravleniyasının kanadı altında hazırladı Gagauziyanın Halk Ustaları Birlii.

Nicä bildirdi Gagauziyanın Halk Ustaları Birliin başı Nikolay KROİTOR “Festivalin uuru – el ustalıklıını genişletmäk hem o ustalıı gençlerä devirmäk”.

Bu yıl festivaldä pay aldılar Gagauziyadan hem Moldovadan 48 halk ustası. Onnar sergiledilär hem satılaa çıkardılar kendi ellerinnän yapılan malları, başlayıp oymalı taftalardan da başarıp kilimnärlän. Sergidä vardı nicä bulmaa gagauz milli rubalarına giimni kuklaları, ottan resimneri, yularcı mallarını, toprak çölmek hem işlenmiş deri, türlü tantelilär, peşkirlär hem başka pek gözäl işleri.

Festival başarıldı gagauz milli rubaların gösterisinnän hem konţertlan.

BİR CUVAP YAZIN