ingrid

26.04.2014, tarafından yazılı , KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 2278 KERÄ BAKILMIŞ

İilik getirän İngrid KRUG

Dünnedä var çok kuruluş, ani bir para almadaan, karşılık bişey beklämedän, insannara, üüsüzlerä, hastalara hem fıkaaralara yardım eder. Onnarın birisi da Germaniyanın SES (Baş Ekspertlar İzmeti) kuruluşu. Birkaç yıl sıravardı Kongaz küüyün maasuz internat şkolasına Germaniyadan bu volontöru İngrid KRUG geler.

Geler o diil musaafirlää, ama internattına yardım yapmaa deyni. Da, nicä var bir laf, taa eşiktän ennerini suayıp, meciyä başlêêr. İnternatın direktorunnan Sofya DYAKOVAylan barabar, en lääzımnı uurları seçip, işä girişer.

İngrid KRUGun zaametinnän internata su geçirildi (25 bin Euroluk proekt), tepliţalar kuruldu (15 bin Euroluk proekt), masterskayalara remont hem başka işlär yapıldı. Şindi dünneydä hem Germaniyada krizis olduu için, SES kolaylıkları aazaldılar, da İngrid KRUG karar aldı, internata yardım etmää deyni, kendi başına sponsor aaramaa.

Lääzım bilmää hem tanımaa İngrid KRUGu, iilik getirän gülär üzlü bu insanı, duymaa onun dolaya sıcaklıı hem raatlıı serpän canını, annamaa deyni, ani Canabisinä bu iş ta verilecek. O ölä sevmiş Kongaz internarın insannarını, üürencilerini hem çalışannarını, ani şindi artık kendi parasınnan burayı geldi da eni hem büük bir yardıma başladı.

Yardım sa diil çok, diil aaz – yardım internatta zanaat verän şkola için bir üüretmäk binası yapmaa. Bu şkolada üç zanaatı üüredeceklär: aşçı, terzi hem eşillendimä ustası.

Bu işi başarmaa deyni büük para lääzım. Binanın proektı sade 40 bin Euro tutêr. Kendi çalışmalarınnan hem şeremetliinnän İngrid KRUG bu parayı sponsorlarda artık buldu da Hederlez ayın (may) 15-dän beeri proektın yapılması başlayacek.

Onuştan “Kolay gelsin!” hem “İi saatta!” deeriz ona. Ne mutlu canına, İngrid KRUG!

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN