bilim_merkezi_DSC_6886

27.08.2018, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE BÖLÜMÜ, 1059 KERÄ BAKILMIŞ

İlktän “Gagouz sözü”ydü sora “Ana Sözü” oldu

(Bilim-aaraştırma Merkezindä “Ana Sözü” gazetasının 30 yılına tombarlak masa)

2018-ci yılın Harman ayın 22-dä Gagauziyanın M. MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezindä geçti bir tombarlak masa, ani ilgiliydi “Ana Sözü” gazetasının 30-cu yıldönümünnän. Tombarlak masanan maasuz musaafiri oldu “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru, yazıcı hem poet, akademik Todur ZANET.
bilim_merkezi_DSC_6884

Tombarlak masa başladı ondan, ani Komrat Ay-boba Mihail ÇAKİR kolecın üürencileri Sergey MİTİOGLU akordeonda, sora Tatyana JELEZOVA kemençedä (iiredicileri Nataliya Stepanovna BÜÜK) çaldılar gagauz halk havalarını. Sora Bilim-aaraştırma Merkezin geçici direktoru İrina KONSTANTİNOVA tribunadan okudu bir doklad, angısında kısadan annattı cümnenin yaşamasında gazetaların hem jurnalların rolü için, derindän durgunup “Ana Sözü” gazetasında. İrina KONSTANTİNOVA dedi: “Gazetaların hem jurnalların var büük bir rolü cümnenin yaşamasında. Jurnallar, gazetalar, bilim-populär hem artistik literaturası olȇr önemni bir kaynak, ki korumaa hem evlat boylarına getirmää bilgileri. Hepsi insannar için jurnallar hem gazetalar bir bilgi kaynaa olêrlar, onnar yardım ederlär taa ii annamaa yaşamamızı. Hepsindän büük önem taşȇr bu bilgilär, ki kurmaa soţial hem yaşam kuralların ideallarını.
bilim_merkezi_DSC_6877

Bu günnerdä presaya büük bir konkurent oldu televizion hem internet. Ama biz hepimiz bileriz, ani gazetalar taa kalȇrlar akrual. İnternet zamanı büük bir iz brakȇr tarih periodik presasında. Onnarı okuyȇr taa çok insan, ama gazetaların da onlayn versdiyaları çıktı. Hem kim bilmeer kullanmaa internetı, çıkan kiyat gazetaları onnar için kalȇr pek önemni.

“Ana Sözü” gazetası kuruldu 1988 yılda. Bu gazeta, angısı başladı tiparlanmaa gagauz dilindä. O çıkȇr renkli formatta. “Ana Sözü” gazetası annadȇr gagauzlar için hem gagauz yaşaması için. Sanȇrım, nekadar dünnäda olacek gagauzlar, okadar bu gazeta da çıkacek.
bilim_merkezi_DSC_6876

30 yıldan zeedä “Ana Sözü” gazetası bütün dünneyä GAGAUZÇA annadêr gagauzların yaşamasını, kulturasını, adetlerini hem sıralarını, literaturasını hem incäzanaatını. Verer Türk dünnäsından haberleri. Büünkü günädän Gagauziyada “Ana Sösü” gibi başka bir gazeta yok.

“Ana Sözu”gazetasınnan gagauz halkı kendi dilini hem kulturasını korumaa becerdi. Kendi dilinä deyni latin grafikasını kazandı. Literaturamıza eni adlar getirdi.

“Ana Sözu” çok kerä kapanmak kertiinä da geldi, ama insannarın, halkımızın hem Türkiyenin yardımınnan ayakta kaldı. Saa olsunnar!

30 yılın içindä, büünä kadar dünneyä 705 nomer çıktı.

Gazetanın tematikası türlü-türlü, onnarın arasında var gagauzların kultura dirilmesi dä. İlk nomerlardan başladı tiparlanmaa statyalar halkın gelişi için, onun istoriya ecelleri için, gagauz literatura dili dersleri, laflıklar. Ondan sora, nicä gagauzlar kaldırdılar soruşu kendi milli hak statusu için, gazeta çok dikat verer politika soruşlarına. Onun sayfalarında tiparlandılar reportajlar mitinglardan, kararlar hepsi uurlarda deputatların Toplantılarından, türlü danışmaklar, lafetmeklär.

O herzaman tutardı gözü önündä panayır ilişkileri kurulmak soruşlarını. Gazeta sayfalarında geniş gösterilirdi büük asoţiaţiyalar, akţioner cümneleri, ortak predpriyatiyelär, sınırlı cümnä toplulukları. O annadardı hem annadȇr okuyuculara küülerdä diişilmeklär için, peydalanan fermer çiftlikleri için”.

Sora söz verildi “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoruna akademik Todur ZANETä. Canabisi derindän annattı nasıl duudu “Gagouz sözü” gazetası hem nasıl o döndü “Ana Sözü” adına. Açıkladı nicä koyuldu bu gazetanın baş redaktoru. Nicä örüdü bu 30 yılın içindä “Ana Sözü” hem nicä tiparlanmaa başladıynan üç yılın içindä tirajı geçti 76 000 erzeplärı. Da sora, başka ellerä geçtiynän, tirajı taa 300 (üçüz) ekzempleradan düştü. Nicä tirajı genä üüseldi da büün 3020 taaneyä vardı. Hem başka meraklı işleri annattı gazetanın baş redaktoru.

Belli ki tombarlak masa olmadı soruşsuz da, angılarına Todur ZANET derin, açık hem geniş cuvap verdi.
bilim_merkezi_DSC_6890

Kendi bakışlarını “Ana Sözü” gazetasına hem Todur ZANET için bildiklerini annattılar Bilim-aaraştırma Merkezin zaametçileri Svetlana ROMANOVA hem Georgiy RADOV, ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU. İki saada yakın tutan tombarlak masada, Bilim-aaraştırma Merkezin zaametçilerindän kaarä, pay aldılar bibliotekacılar, Komrat Devlet Universitetın zaametçileri, Türkiyedän musaafirlär hem sıradan insannar.

BİR CUVAP YAZIN