grosu_vlah_

30.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 579 KERÄ BAKILMIŞ

İrina VLAH, Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSUyu suda vereräk, işin önünü aldı

Gagauziya Başkanı İrina VLAH suda verdi Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSUyu, sayarak, ani o İrina VLAHın adını lekelemiş, deyräk, ki İrina VLAH “el koydu Gagauziyada hepsi finans sellerinä, hem bücetinkilerä, hem bücetinkilerin olmayannarına” hem ani “korupționerların milletlii yok”.

Kişinevun Merkez daavacılık kuruluşuna danışmasında İrina VLAH isteer İgor GROSUdan cümne önündä prost etmäk istesin hem ödesin 200 bin ley kompensațiya o moral zararları için, ani sözlerinnän İgor GROSU getirdi ona.

“Biz bileriz, nicä kendilerini götürerlär İrina VLAH hem onun kardaşı, çok işittik onun kendisinin götürmesi için. O el koydu Gagauziyada hepsi finans sellerinä, hem bücetinkilerä, hem bücetinkilerin olmayannarına. Biz bunun için bileriz, bän bir iş var ncä söleyim, ani bizim için korupționerların milletlii yok” – dedi Moldova Parlamentın büünkü spikerı İgor GROSU 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 6-da seçimcilärlän buluşmada (bak: https://www.youtube.com/watch?v=PlDKCYARNNs&t=1s).

O dokumentlara görä, ani geçti elimizä, İrina VLAH vermiş İgor GROSUyu suda Harman ayın (avgust) 16-da. İrina VLAH adından danışmada açıklanêr, ani İgor GROSU tarafından yapılan açıklamalar var nicä olsun sade ozaman, açan onnar bu uurda ofițial incelemelerin temelinä dayanacaklar. İrina VLAH sayêr, ani kendi sözlerinnän İgor GROSU cümneyi yannışlaa soktu hem onun imidcına zarar getirdi.
başkan_sud_1başkan_sud_2
başkan_sud_3

BİR CUVAP YAZIN