TAUK_2

13.12.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1184 KERÄ BAKILMIŞ

Terminalogiya komisiyası için yada iş holluklanmaya dönmesin

Kırım ayın (dekabri) 6-da Moldova Parlamentın deputatı Födor GAGAUZ açıkladı pek pek merkalı bir Zakon proektını – Gagauziyada Terminalogiya Komisiyasını kurmaa deyni. Proekt, nicä düşer, Gagauziyanın Bilim-aaraştırma Markezindä üzä çıkarıldı.

Bu proekt islää hazırlanmış hem temelleştirilmiş. Onun may hepsi kertiklerinnän var nicä kayıl olmaa, ama iki iş, benim bakışıma görä, yannış:

1. Terminalogiya komisiyasını 5 kişidän kurmaa;

2. Terminalogiya komisiyasını Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Markezindä kurmaa.

Gagauzlarda var iki gözäl laf:

1. Neredä çokluk, orada bokluk!

2. Kim onu güder, o da onu otladêr!

Proektta yazılı “Terminalogiya komisiyasını en aaz 5 kişidän kurmaa, 3-çü onnarın lääzım olsun Bilim-aaraştırma Merkezindän”. Bu büük bir yannışlık!

Bilim-aaraştırma Merkezin gagauz dilindä bilimnerini hem ustalıını hiç şüpä altına koymêêrım. Onnarın becerikliini biz hergün göreriz o gagauz dilindä tabliçkalarda, ani takılı duvarlara cümne hem devlet kuruluşlarında. Buna bişey deyämäzsin!

Ne düşer sölemää “en aaz 5 kişidän kurmaa” teklifinnän – bu büük bir yannışlık. Terminalogiya komisiyası lääzım kurlsun 3 kişidän, ani Bilim-aaraştırma Merkezindä işlämeerlär! Hem Terminalogiya komisiyası lääzım Gagauziya Halk Topluşu yanında kurulsun! Ozaman ondan fayda çıkacek, zerä o olacek BAAMSIZ hem BEREKETLİ, hem onun kararı zakon gibi olacek da hepsi bu zakona görä dilimizi kullanacek hem genişledecek.

Başka türlü bu iş boşuna bir eşinmä, taa doorusu holluklanma!

Akademik hem poet Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN