Gagauz_Respublikasi_Bayraa

19.09.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 2193 KERÄ BAKILMIŞ

İş komisiyasız da belli! Gagauz Respublikamızın hem Milli Bayraamızın işi bitti!

Gagauziya Başkanı kurdu maasuz bir Komisiya «по утверждению макета исторического флага Гагаузии». 

Bakarak ona, ani Komisiyada 4 komratlı, 1 çadırlı hem 1 kişinevlu var (S. Topal, M. Kendigelän, L. Dobrov, S.Bulgar, D.Zirov, G. Stamat), hem ona, ani Komisiyada Valkaneştän kimsey yok, hem esaba alarak onu, angı bayraa Başkana izmet edän presa propaganda yapêr, Komisiyasız da belli, ani «исторический флаг Гагаузии» olacek diil Gagauz Respublikasının hem Milli Bayraa, ani topladı altına Gagauz Respublikası için çalışan ozamankı hepsi akıntılarını (“Vatan” (Valkaneş), “Millet sancısı” (Çadır) hem “Gagauz Halkı” (Komrat), (bak: http://anasozu.com/gagauz-respublikasinin-angi-bayraani-gagauziya-baskani-zakona-koymaa-isteer/), ama olacek komratlıların “Arkalık” partiyasının, komisiya azasının Leonid DOBROVun, Bayraa.

PATRETTÄ: Gagauz Respublikasının 1990-cı yılın Orak ayın(iyül) 22-dä kabledilän ofiţial Milli Bayraa. (Avtor – raametli resimci Pötr VLAH).

BİR CUVAP YAZIN