Padron_Cendemin_Alkalari

22.03.2017, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 516 KERÄ BAKILMIŞ

İspaniyalı poetın Justo Jorge PADRÓNun kiyadı gagauzça çıktı

Kişinevun “Editura pentru Literatură şi Artă” basım evin “Pegas” kolekţiyasında tipardan çıktı anılmış ispaniyalı poetın Justo Jorge PADRÓNun peetlär kiyadı “Cendemin alkaları”, angısını gagauz dilinä çevirdi poet Todur ZANET. Bu kiyatta toplu avtorun 1973-1975 yıllarında yazılı peetleri.

İspaniyalı poet, esseyist hem çevirici Justo Jorge PADRÓN duudu 1943-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 1-dä Kanar adaların Las-Palmas kasabasında. Çok yıllar sıravardı Barselona (İspaniya), Parij (Franţiya), Stokgolm (Şveţiya) hem Oslo (Norvegiya) kasabaların universitetlarında filosofiyayı, yurisprudenţiyayı hem literaturayı üürendi. Advokat oldu hem işledi. Sora, advokatlıı brakıp, kendisini literaturaya baaşladı. Büünkü gündä ispaniyalı yazıcıların arasında en anılmış poetlardan birisi. Canabisi İspaniya PEN-klubun baş sekretari, halklararası “Ekivalensias” jurnalın kurucusu hem baş redaktoru, MALLARMEnin Parij akademiyasının, Neopolitan akademiyasının hem Poyrazamerika ispan dili akademiyasının aza-korespondentı, Bütündünnä incäzanaat hem kultura akademiyasının şannı azası, poetların bütündünnä kongreslerini yapmaa halklararası Komitetın azası, evropalı poeziya festivallerin kurucularından birisi. Skandinaviya literaturalarının ispan dilinä çevirmesindä en başarılı çeviricilerindän birisi. Onun kendisinin da yaratmaları çevirildi otuzdan zeedä dilä. Bu kiyatlan onnarın arasına gagauz dili da girdi.

Justo Jorge PADRÓNun irmidän zeedä halklararası ödülleri kabletti. Onnarın arasında var Adonais ödülü (1971), Şveţiya Akademiyasının ödülü (1972), Boscan ödülü (1973), İspaniyanın korollük akademiyasının Fastenrath ödülü (1976), literaturada Evropa ödülü (1986), Orfeo ödülü (1992), Canarias ödülü (1997) hem Senghor Poetry ödülü (2003).

Bakmadaan ona, ani Justo Jorge PADRÓNun otuzdan zeedä poeziya hem esse kiyatları yazdı, o büünükü günädän hep urgulêêr, ani o kiyatların arasında onun canına en yakın hem onu en derindän açıklayan kiyat “Cendemin alkaları” (“Los círculos del infierno”, 1976 y.) kiyadı var hem kaldı.

“Cendemin alkaları” kiyadın dört bölümü var Justo Jorge PADRÓNa görä cendemdä da dört alka var. Da o alakaları insannar geçer. Sonunda sa kalêr sadä bir insan, angısından ölüm da atılmış.

Bileriz, ani gagauz okuycusuna deyni bu kiyata poeziya dünnäsının eni alkasını açacak da o alka, bekim, bizi – insannarı, biraz taa açık, taa pak, taa dooru hem cana yakın yapacek.

BİR CUVAP YAZIN