Aya_Sofiya_

03.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 336 KERÄ BAKILMIŞ

İstanbul Aya Sofya muzeyi var nicä camiyä çevirilsin

Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Kirez ayın (iyün) 4-dä emir verdi Aya Sofya muzeyin statusunu camiyä çevirmäk için konuyu incelemää. Da dün, Orak ayın (iyül) 2-dä Türkiye Administrativ Sudu aldı karar, ani İstanbul Aya Sofya muzeyin statusu var nicä diiştirilsin Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın izininä görä, hem urguladaı, ani Türkiye Respublikasının kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün 1934-cü yıldan Aya Sofiya soboruna muzey statusu verilmesi için izini kuvettä kalêr, bildirer Radio Svoboda.

Kendi Kararını Türkiye Administrativ Sudu onbeş gündän sora ofițial olarak cümnenin önünä çıkaracek.

Not. Aya Sofya, Bazilik olarak, Konstantinopoldä 324 yılda kuruldu. Büünkü görüntüsündä 532-537 yıllarında yapıldı. Osmannı tarafından alınan Konstantinopolin adıynan, 1453-cü yılda Aya Sofya camiyä çevirildi. 1934-cü yıldan beeri Aya Sofya muzey olarak çalışêr. 1985-ci yılda Aya Sofya ÜNESCO Bütündünnää varlık listesinä alındı.

Patret: wikipedia.org

BİR CUVAP YAZIN