ayb_gencler_

16.08.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 901 KERÄ BAKILMIŞ

İstanbulda I-ci “Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması” geçer

2017-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-18 günnerindä İstanbulda I-ci “Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması” geçer. Buluşmayı hazırladı Türkiyenin Avrasya Yazarlar Birlii hem T.C. Kultura hem Turizma Bakannıı.
ayb_gencler_anar_yakup

Buluşmada pay alêrlar 58 genç yazıcı hem poetb ölä erlerdän, nicä Azerbaycan, Kazakistan, KKTC (Poyraz Kipra Türk Respublikası), Kırgızistan, Uzbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Altay (Rusiya Federaţiyası), Başkurdistan (RF), Çuvaşistan (RF), Gagauz Yeri (Moldova), Hakasiya (RF), İrak, İran, Karaçay (RF), Malkar (RF), Krım tatarları, Kosova, Kumık (RF), Makedoniya, Nagay, Tataristan (RF).

Gagauziyadan burada pay alêrlar genç yazıcılar, literaturamızın bu günü hem gelecää Mila KURUDİMOVA (Çadır), Kristina KOÇAN (Komrat) hem Tatyana DRAGNEVA (Valkaneş, Çöşmä küüyü), angılarını orayı yolladı Avrasya Yazarlar Birliin azasının Todur ZANET.

Nicä bildirdi “Ana Sözü” redakţiyasına Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı hem I-ci “Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması” Düzenneme Kurulu Başkanı, Dr. Yakup ÖMEROĞLU: “Buluşma yapılêr Evraziya devletlerindän genç yazıcıları hem poetları biri-birlerinnän tanıştırmaa, onnarın arasında dostluk köprülerini kurmaa, yaratmaklarını geniş meydana çıkarmaa hem o yaratmak uurunda ilişkileri genişlettirmää, onnara ustalık kalemnerini bilemää, kuvetlerini güçlendirmää.

Genç yazıcılara deyni hepsi literatura janralarında master-klas verilecek. Bu üzerä onnarlan kendi ustalıını paylaşaceklar Türk dünnäsının anılmış hem saygılı yazıcıları hem poetları Tölen ABDİK (Kazakistan), ANAR (Azerbaycan), İsmail BOZKURT (KKTC), Ali AKBAŞ (Türkiye), Orhan ÇEVİKSOY, Huseyin ÖZBAŞ, Mustafa KURT, Toner GÜÇLÜTÜRK.
ayb_gencler_1

Ayırıca onnara nasaat edilecek bu temalarda: “Türk Dünnäsı Otrak Çağları” (Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ), “Türk edibiyatın renkleri: eski edibiatımızdan yararlanma yolları” (Yrd. Doç. Dr. Kamil AKANSU).

İstanbılda I-ci “Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması”nın kulttura programasında gençlerimizä deyni anılmış çalgıcımız İrfan GÜRDAL bir konţer verecek, “Gecä İstanbul” hem “Buaz gezisi” yapılacek”.

PATRETLERDÄ: (baş patret, soldan) Kristina KOÇAN, Tatyana DRAGNEVA, Mila KURUDİMOVA.

Türk Dünnäsının yazıcıları ANAR hem Yakup ÖMEROĞLU.

BİR CUVAP YAZIN