istar

27.01.2017, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1079 KERÄ BAKILMIŞ

“İSTAR” oyun ansmblisindä üçüncü er

Komratta “İSTAR” oyun ansmblisi, Moldovanın başka 7 ansamblisinnän barabar, katıldı “Kaarlı Oskar – 2017” Halklararası festivalinä, neredä üçüncü eri aldı.

“Festival Büük ayın 4-9 günneri arası Slovakiya devletindä geçti. Onda pay aldılar altı devlettän 25 kollektiv, angıları yaş kaertiklerinä görä becerikliini gösterdilär. “İSTAR” oyun ansmblisi pay aldı 12-15 yaş kertiindä. – bildirdi ansamblinin horeografı İrina SARI. – Bu kategoriyada birinci eri aldı Ukrayna, ikinci – Belorusiya, üçüncü da biz olduk!”

Not. “İSTAR” oyun ansmblisi kuruldu 2013-cü yılda. Büünkü gündä onda 60 uşak horeografiyada ustalıını bileer.

BİR CUVAP YAZIN