tsurkanı_ivan

02.04.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 100 KERÄ BAKILMIŞ

İvan ȚURKAN raametli oldu

Valkaneştän geldi kara haber, ani 69 yaşında raametli oldu Valkaneş rayonun eski predsedateli hem Gagauziyanın aktiv kurucularından birisi İvan ȚURKAN (25.03.1952 – 26.03.2021).

İvan ȚURKAN bütün yaşamasını baaşladı Valkaneşä, valkaneşlilerä hem sora da, açan sıra geldi Gagauz Respublikasını kurmaa, bütün gagauz milletinä.

Topracıı ilin olsun.

BİR CUVAP YAZIN