cakir_okumaklari_2021 (5)_

20.04.2021, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1176 KERÄ BAKILMIŞ

IX-cu “Mihail ÇAKİR okumakları” Komratta oldu

Çiçek ayın (aprel) 19-da Komrat regional resim Galereyasında oldu artık IX-cu “Mihail ÇAKİR okumakları”, ani bu yıl adandı gagauzların hem bütün dünnäyın büük bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma gününün 160-cı yıldönümünä.

“Mihail ÇAKİR okumakları”nı, Moldova Mitropolitı VLADİMİRın  ii sözlemesinnän, Gagauziya İspolkomu hem Kaullan Komrat Eparhiyasının arkalanmasınnan, ortak hazırladılar Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına Bilim-aaraştırma merkezi hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası.

“Mihail ÇAKİR okumakları”nın açılışını yaptı Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezin başı İrina KONSTANTİNOVA.

Sora bilim Merkezin zaametçisi Vitaliy BOYKOV tanıştırdı okumaklara gelenneri o gözäl sergiylän, ani pek derindän açıklêêr Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin yaşamasını hem zaametlerini.

“Mihail ÇAKİR okumakları”na katılannara danışma sözlerin başında okundu Moldova Mitropolitı VLADİMİRın selämnemä mesajını, nedän sora kutlama hem selämnemä sözlerini söledilär, “Mihail ÇAKİR okumakları” sırasına arka olan Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY hem Gagauziyanın Baş popazı protoierey Pötr KELEŞ.

Covid salgını beterinä bu yıl “Mihail ÇAKİR okumakları”na doorudan katılan taa çok Gagauziyanın popazları oldular. Doorudan katılamayannara deyni maasız onlain rejimı kuruldu da o insannar, internet yolunnan, Kişinevdan hem Moskvadan bu işi yapabildilär.
cakir_okumaklari_2021 (2)
cakir_okumaklari_2021 (3)
cakir_okumaklari_2021 (4)
cakir_okumaklari_2021 (6)

BİR CUVAP YAZIN