edebiyat_kongresi

24.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 553 KERÄ BAKILMIŞ

IX. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi toplandı

2018-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 17-19 günnerindä Türkiyenin Kastamonu  kasabsında, ani Türk Dünnäsının 2018 yılı kultura başkasabası oldu, geçti IX. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi. Bu Kongres, TÜRKSOY hem TİKA işbirliindä, hazırlandı Avrasya Yazarlar Birlii tarafından.
edebiyat_kongresi (1)

IX. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresindä pay aldılar dünneyin 16 Türk devletindän hem topluluklarından (Azerbaycan, Başkurdistan, Dagestan, Gagauziya, İrak (Türkmenneri), İran (Üülen Azerbaycan), İran (Türkmen Sahra), Kazakistan, KKTC (Poyraz Kipra Türk Respublikası), Kırgızistan, Krım, Kosova,  Makedoniya, Özbekistan, Tataristan hem Türkiye) 28 literatura jurnalların temsilcileri.
edebiyat_kongresi (2)

Kongres “Şerife Bacı Öğretmenevi Konferans Salonunda” toplandı. Onun açılışında söz tuttular Avrasya Yazarlar Birlii başkanı Yakup ÖMEROĞLU, TÜRKSOY Baş Sekretari Düsen KASEİNOV, Kastonomu valisi (gubernatoru) Yaşar KARADENİZ, Kazakistan Yazıcılar Birlii Başkanı Ulugbek YESDAULET.

Açılış sırasında iki büük kutlama oldu: tatar poetına Zinnur MANSURa “Türk Dünnäsında Yılın Edebiyat (literatura) Adamı” ödülü verildi hem Azerbaycan yazıcısını ANARı 80 yıldönümünnän kutlamaklar yapıldı.

Sora da Kongresin çalışma oturumnarı oldu.

Hep o günü IX. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresindä pay alannarı kendi rezidenţiyasında kabletti Kastonomu valisi (gubernatoru) Yaşar KARADENİZ, neredä onnara plaketleri verdi. Ertesi günü da Canabisi Kongrestä pay olannara bir imäk verdi.
edebiyat_kongresi (3)

Kongrestä karar alındı:

Hepsi jurnalların elektronika variantlarını bibliotekalara ulaştırılması olsun,

2018 yılın Türk Dünnäsında Yılın Edebiyat (literatura) Adamı olarak Greţiyanın Batı Trakyalı yazıcısını Rahmi ALİnin bildirilmesinä, gelecek Kongresä kadar yılın yazıcısınnan ilgili özel sayılar, yazı çevirmeleri yayınnansın,

Bu yıl 25. Yılını kutlayan TÜRKSOYlan ilgili haber hem yazılara jurnallarda er verilmesinä.

IX. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresindä pay alannar şükür ettilär gözäl ev saiplii için Kastamonu Valiliinä (gubernatorluuna).

Not. Bu günädän Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresin ilki 2007 yılda İstanbulda oldu. Sora da sıraylan: 2 kerä Ankara, KTTCda Lefkoşa, Kazakistanda Astana, Türkiyedä Eskişehir, Tataristanda Kazan hem Kazakistanın Türkistan kasabalarında toplandı. Onnarın altısında Gagauziyadan “Ana Sözü” gazetasının Baş redaktoru Todur ZANET pay aldı.

BİR CUVAP YAZIN