avram_kose_4

13.06.2016, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 894 KERÄ BAKILMIŞ

“Kadınca”nın öndercisi Avram KÖSÄ – 65 yaşında!

Kirez ayın 10-da “Kadınca” oyun ansamblisi Komratta büük bir konţertlan kutladı kendi öndercisinin Avram KÖSÄnin 65 yaşını hem Canabisinin yaratmak yolunun 40-cı yıldönümünü.

Konţerttä pay aldılar “Kadınca” oyun ansamblisinin hepsi yaşta oyuncuları – başlayıp uşaklardan da başarıp yaşlılarlan. Ansamblinin artistleri gösterdilär Gagauziyada yaşayan milletlerin 14 oyununu. O oyunnarın arasında vardı gagauzların, moldovannarın, ukrainnarın hem bulgarların oyunnarın. Sevindirdilär kendi öndercisini “Kadınca” ansamblinin türkücüleri da.

O avşam hem sţenadan, hem zaldan çok gözäl laflar sölendi Avram Petroviç KÖSÄ için, onun Allahtan vergisi için, onun insannıı hem esaplıı için.

Biz da kutlêêrız bu Büük bukvadan adamı, horeografı, önderciyi hem islää insanı Avram Petroviç KÖSÄyi bu gözäl yıldönümnerinnän! Saalık hem uzun ömür canabinizä!

BİR CUVAP YAZIN