KASIM_

07.11.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 718 KERÄ BAKILMIŞ

Kasım ayın 7-dä Kasım yortusu!

Kasım ayın (noyabri) 7-dä gagauzlar, hristian dininnän ilgili olmayan, en büük yortuları –KASIM yortusu – kutlêêrlar.

Evelllär Kasım günündä koyunnarı çobandan ayırarmışlar da yazlıklardan kışlalara götürürmüşär. Kasım ayın 7-dän hepsi güz işleri küülerdä başarılarmışlar da insannar artık kışı karşlamaa hazırlanırmışlar.

Kasım Günündä adanmış kurbannar kesilärmiş.

 

BİR CUVAP YAZIN